Ženijní průzkumník zvládne zničit most i zajistit průchod své jednotce

průzkumníci připraveni na výsadek ze člunu
  • 19.1.2024
  • Zuzana Králová

Nepozorovatelně se dostat do prostoru nepřítele, zjistit jeho plány a předat tyto informace vlastním jednotkám. To je zjednodušená definice vojenského průzkumu. U ženistů ale průzkumníci musí navíc umět např. zacházet s výbušninami na souši i ve vodě, anebo odminovat terén. 

 „ My se především zaměřujeme na ženijní opatření nepřítele. Zjišťujeme sjízdnost cest, jestli někde nejsou zátarasy, jako jsou např. minová pole nebo různé výbušné i nevýbušné nástrahy, nebo zda mosty na nepřátelském území nejsou připravené ke zničení a další. Všechno za účelem umožnit našim nebo spojeneckým bojovým jednotkám se bezpečně pohybovat,“ popsal hlavní náplň práce ženijního průzkumník velitel průzkumné čety 151. ženijního praporu.

Jak ale dodal,  hlavním úkolem je získávat vizuálním pozorováním nebo jinými metodami zjišťování potřebné informace o činnostech a prostředcích protivníka, popř. data, které se týkají meteorologického, hydrografického nebo geografického prostředí v daném prostoru. Vše s cílem vyhodnotit, jaký má nepřítel záměr.

Důležitá je fyzička i psychika

Základním požadavkem pro tuto vojenskou specializaci je dobrá fyzická kondice, samostatnost a schopnost zvládat řešit krizové situace. Na druhou stranu je i velice důležitým faktorem psychická odolnost. “Potýkáme se často se značným diskomfortem, jako je nepříznivé počasí nebo nedostatek jídla a vody. V rámci plnění našich úkolů můžeme být v terénu až 3 dny bez dozásobení, takže se člověk musí umět uskromnit a každá věc navíc zkrátka něco váží,” vyjmenoval jen některé náročné situace velitel průzkumného družstva. Jak dodal, každý voják si bere s sebou taktickou výbavu, nezbytný materiál k plnění úkolu a pochopitelně i zbraň, takže celková váha se může zvednout až o 30 kg. „Stanovené úkoly musíme zvládat v jakémkoliv terénu, skrytě, nepozorovaně, takže naším největším nepřítelem často bývá čas. “ 

Vojáci ženijní průzkumné čety cvičí celoročně za každého počasí a v jakýchkoliv přírodních podmínkách, od hor až po vodu. „V zimě pravidelně trénujeme na českých horách orientaci v terénu, přesuny na skialpových lyžích, sněžnicích a také přežití. V létě pak vojenské drily, vojenské lezení nebo plavání. Samozřejmě jak v létě, tak ani v zimě nesmí chybět střelby, “upřesnil velitel průzkumné čety. 

Kvalitnější fotografie díky modernímu vybavení

Nejtěžšími úkoly nejen pro průzkumáky bývají ty, které se odehrávají v noci nebo za snížené viditelnosti. S tím totiž značně souvisí omezení v orientaci a možnost pozorování a vedení palby. V takových situacích využívají průzkumníci elektronické vybavení. “Máme přístroje nočního vidění – termovize a nedávno jsme dostali i nové vybavení na fotografování. Právě díky těmto technickým prostředkům jsme schopni se např. snadněji pohybovat v noci, anebo pořizovat fotografie, které můžeme následně vyhodnocovat, což nám hodně usnadní práci,” doplnil velitel průzkumného družstva. 

Suchý a vodní průzkum

Průzkum se z pohledu zpravodajského zabezpečení AČR dělí podle použitých sil a prostředků na pozemní, vzdušný, bojový a další. V rámci 15. ženijního pluku dělíme průzkum na tzv. suchý a mokrý. Ačkoliv by se mohlo na první pohled zdát, že jsou tyto dvě oblasti zcela odlišné, opak je pravdou. Jedná se  o vzájemné prolínání obou typů s cílem získání požadovaných zpravodajských informací. 

Suchý průzkum se více zaměřuje na zátarasy, minová pole, mostní konstrukce, respektive na vše, co se nachází na povrchu. Oproti tomu mokrý průzkum na vodní překážky, jako jsou řeky, přehrady, vodní nádrže atd. “Zjišťujeme, zda se pod vodou nenachází nebezpečí, které by mohlo narušit přesun vlastních jednotek. Na druhou stranu jsme právě i my schopni zajistit, aby se nepřítel přes vodní překážku nedostal, např. v podobě zničení mostů pomocí výbušnin,“ přiblížil práci ženijních průzkumných potápěčů starší potápěč specialista četař M. K. 

Právě tzv. Kurz trhacích prací absolvují všichni příslušníci čety a díky tomu jsou schopni vyřazovat důležité objekty, techniku a vybavení potencionálního protivníka. Pro potápěče je však manipulace s výbušninami pod vodou o to těžší.” V České republice je viditelnost pod hladinou velmi omezená. V hloubce na nás navíc působí chlad a vysoký tlak. Aby toho nebylo málo, tak veškerou manipulaci provádíte v potápěčských rukavicích, “popsal náročnost celé činnosti potápěč desátník M. K.

Jak se stát ženijním průzkumníkem

Pokud se někdo chce stát ženijním průzkumníkem, nepotřebuje k tomu žádné zvláštní požadavky, ani předpoklady. Stačí mít středoškolské vzdělání s výučním listem nebo maturitou a úspěšně absolvovaný kurz Základní přípravy, který poskytuje Velitelství výcviku – Vojenská akademie ve Vyškově. Každý pak v rámci své vojenské kariéry musí absolvovat odborné (např. ženista průzkumník) a kariérové kurzy (např. poddůstojnický kurz). “Bereme každého, kdo má chuť tuhle práci dělat. Kdo je pro to odhodlaný, a hlavně kdo je týmovým hráčem. Není to však práce pro kdekoho a občas to i bolí. Ale jak říká naše motto: “QUOD DOLET, CRESCIT (CO BOLÍ, TO ROSTE)“,” doplnil velitel průzkumné čety.

Ženijní průzkumník zvládne zničit most i zajistit průchod své jednotce