Velení a struktura

Velení 15. ženijního pluku

plk. gšt. Ing. Martin Kavalír

velitel

kavalir.jpg

Vzdělání:

1985 - 1990 vysokoškolské magisterské vzdělání, Vojenská technika strojní, Ženijní strojní

Průběh služby:

2022            velitel 15. ženijního pluku

2020 - 2022 vedoucí oddělení ženijního vojska - náčelník ženijního vojska odboru rozvoje pozemních sil Sekce rozvoje sil Ministerstva obrany

2018 - 2015 vedoucí starší důstojník - specialista oddělení ženijního vojska odboru rozvoje pozemních sil Sekce rozvoje sil Ministerstva obrany

2012 - 2015 vedoucí starší důstojník - specialista MilEng COE (Ingolstadt - Německo) ACC (Ramstein - Německo) Zahraničního pracoviště Mons

2008 - 2009 vedoucí starší důstojník - specialista oddělení ženijního vojska odboru pozemních sil Sekce rozvoje druhů sil - Operační sekce Ministerstva obrany

2006 - 2008 vedoucí starší důstojník - zástupce vedoucího oddělení ženijního vojska a záchranných praporů odboru pozemních sil Sekce rozvoje druhů sil - Operační sekce Ministerstva obrany

2003 - 2006 vedoucí starší důstojník - specialista (ACK OEC 0050) JSRC CENTRE (HEIDELBERG - SRN) Zahraničního pracoviště MONS Generálního štábu AČR , Příslušníci mezinárodních štábů NATO a vojenské diplomacie v zahraničí (Německo)

2002 - 2003 náčelník operačního oddělení - zástupce náčelníka štábu 11.ženijního pluku 1.mechanizované divize Velitelství pozemních sil Generálního štábu AČRv

2000 -2002 náčelník oddělení  FUNKCÍ VNC Zahraniční pracoviště MONS Generálního štábu AČR

1999 - 2000 velitel vojenské autoškoly 1.výcvikové a mobilizační základny ženijního vojska Velitelství pozemních sil Generálního štábu AČR

1998 - 1999 velitel výcvikového střediska řidičů 1.výcvikové a mobilizační základny ženijního vojska Velitelství pozemního vojska GŠ AČR

1998            náčelník štábu 1.praporu 1.ženijní brigády 1.výcvikové a mobilizační základny ženijního vojska Velitelství pozemního vojska GŠ AČR

1997 - 1998 studium na VŠ velení a generálního štábu pozemních sil v Kansasu, USA a současně přemístěn do podřízenosti náčelníka GŠ AČR s určením pro funkci náčelníka štábu praporu 1.ženijní brigády 1.výcvikové a mobilizační základny ženijního vojska velitelství pozemního vojska

1996 - 1997 velitel 2.praporu organizačního prvku ženijní brigády 1.ženijní brigády 1.armádního sboru GŠ AČR

1995 - 1996 velitel roty výcvikové techniky 1.ženijní brigády 1.armádního sboru GŠ AČR

1994             velitel roty oprav techniky 11.ženijní brigády Vojenského velitelství Západ

1992 - 1993 velitel čety oprav techniky roty oprav techniky 11.ženijní brigády vojenského velitelství Západ

1992             velitel čety oprav techniky 51.ženijního zatarasovacího praporu 51.ženijní brigády Vojenského velitelství Západ

1990 - 1991 velitel čety oprav techniky 51.ženijního zatarasovacího praporu 51.ženijní brigády 1.armády Západního vojenského okruhu

1986 - 1990 přijat do služebního poměru vojáka z povolání v průběhu studia ve Vojenské akademii

Účast v zahraničních misích AČR:

2012 - 2015 vedoucí starší důstojník - specialista MilEng COE (Ingolstadt - Německo) ACC (Ramstein - Německo) Zahraničního pracoviště Mons , Příslušníci mezinárodních štábů NATO a vojenské diplomacie v zahraničí (Německo)

2010            velitel 16. kontingentu AČR v sestavě KFOR Společného operačního centra Ministerstva obrany , Kosovo Force  (KFOR) (Kosovo)

2003 - 2006 vedoucí starší důstojník - specialista (ACK OEC 0050) JSRC CENTRE (HEIDELBERG - SRN) Zahraničního pracoviště MONS Generálního štábu AČR , Příslušníci mezinárodních štábů NATO a vojenské diplomacie v zahraničí (Německo)

2002            náčelník oddělení  FUNKCÍ VNC Zahraniční pracoviště MONS Generálního štábu AČR, Příslušníci mezinárodních štábů NATO a vojenské diplomacie v zahraničí (Spojené státy)

2000 - 2001 Stabilisation Force (Bosna a Hercegovina)


plk. gšt. Ing. Jiří Machoň

zástupce velitele

plk._machon.jpg

Vzdělání:

1986 - 1991  vysokoškolské magisterské vzdělání, Vojenská technika strojní

Průběh služby:

2022             zástupce velitele 15. ženijního pluku

2020 - 2022 vedoucí starší důstojník - specialista oddělení ženijního vojska odboru rozvoje pozemních sil Sekce rozvoje sil Ministerstva obrany

2016 - 2019 velitel 151. ženijního praporu 15. ženijního pluku Velitelství pozemních sil

2014 - 2016 zástupce velitele 151. ženijního praporu 15. ženijního pluku Velitelství pozemních sil

2011 - 2013 náčelník štábu 151. ženijního praporu 15. ženijního pluku Velitelství pozemních sil

2011           náčelník oddělení přípravy odboru technické a informační podpory EOD 15. ženijní brigády Velitelství společných sil

2008 - 2010 náčelník skupiny EOD / IEDD analytické skupiny oddělení podpory operací odboru technické informační podpory štábu velení 15.ženijní brigády Velitelství společných sil

2003 - 2008 velitel 1.ženijní mechanizované roty 151.ženijního praporu 15.ženijní záchranné brigády Velitelství společných sil

2002 - 2003 velitel ženijní zatarasovací a odtarasovací roty 4.ženijního praporu 4.brigády rychlého nasazení Velitelství pozemních sil/1.mechanizované divize Generálního štábu AČR

2000 - 2002 velitel 2.ženijní mechanizované roty 4.ženijního praporu 4.brigády rychlého nasazení Velitelství pozemních sil Generálního štábu AČR

1999 - 2000 velitel ženijní mechanizované roty 4.ženijního praporu 4.brigády rychlého nasazení Velitelství pozemních sil Generálního štábu AČR

1998 - 1999 velitel ženijní strojní čety ženijní strojní roty  4.ženijního   praporu 4.brigády rychlého nasazení Velitelství pozemního vojska Generálního štábu AČR

1996 - 1998 velitel ženijní čety velitelské roty  44.výsadkového průzkumného  praporu 4.brigády rychlého nasazení štábu pozemního vojska Generálního štábu AČR

1994 - 1996 ženijní náčelník  42.mechanizovaného praporu 4.brigády rychlého nasazení štábu pozemního vojska Generálního štábu AČR

1994             náčelník ženijní služby 42.mechanizovaného praporu 4.brigády rychlého nasazení

1993 - 1994 velitel ženijní technické roty 9.ženijního praporu 9.tankové divize vojenského velitelství Západ

1991 - 1993 velitel ženijní zatarasovací čety  ženijní zatarasovací roty 9.ženijního praporu 9.tankové divize vojenského velitelství Západ

1991 velitel ženijní technické čety  ženijní technické roty 8.ženijního praporu 9.tankové divize 4.armády Západního vojenského okruhu

1987 - 1991 přijat do služebního poměru vojáka z povolání, interní studium VAAZ Brno

Účast v zahraničních misích AČR:

2009            velitel mechanizované roty jednotek 14. kontingentu AČR v sestavě KFOR Společného operačního centra Ministerstva obrany , Kosovo Force  (KFOR) (Kosovo)

2000            Stabilisation Force (Bosna a Hercegovina)


pplk. gšt. Ing. Martin Štencl

náčelník štábu

stencl.jpg

Vzdělání:

1989 - 1993 vysokoškolské magisterské vzdělání, Vojenské specializace

Průběh služby:

2018             zástupce náčelníka štábu 15. ženijního pluku

2015 - 2018 vedoucí starší důstojník - specialista MilEng COE (Ingolstadt - Německo) ACC (Ramstein - Německo) Zahraničního pracoviště Mons

2011 - 2015 velitel 153. ženijního praporu 15. ženijního pluku Velitelství pozemních sil

2009 - 2011 náčelník operačního oddělení štábu 15. ženijní brigády Velitelství společných sil

2008 - 2009 náčelník štábu velení 151. ženijního praporu 15. ženijní brigády Velitelství společných sil

2006 - 2008 náčelník štábu 151. ženijního praporu 15. ženijní záchranné brigády Velitelství společných sil

2005 - 2006 náčelník operačního oddělení - zástupce náčelníka operačního odboru štábu 15. ženijní záchranné brigády Velitelství společných sil

2004 - 2005 studující nástavbových typů studia kurzů VzP v zahraničí do jednoho roku studentů v zahraničí Ředitelství personální podpory Velitelství sil podpory a výcviku

2003 - 2004 náčelník operační skupiny - zástupce náčelníka operačního oddělení štábu 15. ženijní záchranné brigády Velitelství společných sil

2003             náčelník operační skupiny operačního oddělení štábu Organizačního prvku Velitelství 15. ženijní záchranné brigády 4. ženijního praporu 4. brigády rychlého nasazení Velitelství pozemních sil/1.mechanizované divize Generálního štábu AČR

2000 - 2003 náčelník operační skupiny - zástupce náčelníka operačního oddělení štábu 11. ženijního pluku Velitelství pozemních sil/1.mechanizované divize Generálního štábu AČR

1997 - 2000 vedoucí starší důstojník skupiny ženijního vojska odboru bojové přípravy sekce operační a bojové přípravy štábu Velitelství pozemních sil Generálního štábu AČR

1996 - 1997 velitel ženijní roty 7. ženijního praporu 7. mechanizované brigády 2. armádního sboru GŠ AČR

1994 - 1996 velitel ženijní čety ženijní roty 7. ženijního praporu 7. mechanizované brigády 2. armádního sboru GŠ AČR

1993 - 1994 velitel ženijní zatarasovací čety ženijní roty ženijního praporu 2. ženijní brigády Vojenského velitelství STŘED

1990             přijat do služebního poměru v průběhu studia na Vysoké vojenské škole pozemního vojska

Účast v zahraničních misích AČR:

2015 - 2018 vedoucí starší důstojník - specialista MilEng CoE Zahraničního pracoviště Mons, Příslušníci mezinárodních štábů NATO a vojenské diplomacie v zahraničí (Německo)

2011             vedoucí starší důstojník - specialista skupiny IJC HQ 3. zastoupení na velitelstvích ISAF Úkolového uskupení AČR ISAF Společného operačního centra Ministerstva obrany, Úkolové uskupení AČR ISAF - Zastoupení na velitelství ISAF (TF ACR ISAF - HQ ISAF) (Afghánistán)

2006            náčelník oddělení velitelství MNB (C) Kontingentu AČR v sestavě KFOR Společného operačního centra Ministerstva obrany, Kosovo Force (Kosovo)


nprap. Robert Sochor

vrchní praporčík

sochor_r.jpg


Vzdělání:

1990 - 1994 úplné střední odborné vzdělání s maturitou, Vojenské specializace

Průběh služby:

2019             vrchní praporčík velení 15. ženijního pluku

2016 - 2019 vrchní praporčík velení 151. ženijního praporu 15. ženijního pluku

2015 - 2016 starší instruktor oddělení bojové přípravy štábu 15. ženijního pluku

2015             pracovník štábu oddělení bojové přípravy štábu 15. ženijního pluku Velitelství pozemních sil

2011 - 2015 vedoucí praporčík velitelské roty 151. ženijního praporu 15. ženijního pluku Velitelství pozemních sil

2008 - 2010 vedoucí praporčík velitelské roty zabezpečovacích jednotek 151. ženijního praporu 15. ženijní brigády Velitelství společných sil

2006 - 2008 vedoucí praporčík velitelské roty 151. ženijního praporu 15. ženijní záchranné brigády Velitelství společných sil

2003 - 2006 starší specialista velitelské roty 151. ženijního praporu 15. ženijní záchranné brigády Velitelství společných sil

1998 - 2003 velitel velitelské čety 4. ženijního praporu 4. brigády rychlého nasazení Velitelství pozemních sil/1.mechanizované divize Generálního štábu AČR

1997 - 1998 správce učebního a výcvikového zařízení učebně výcvikové základny 44. výsadkového průzkumného praporu 4. brigády rychlého nasazení velitelství pozemního vojska Generálního štábu AČR

1997            velitel družstva obsluh velitelské čety roty velení 6. mechanizovaného praporu štábu pozemního vojska Generálního štábu AČR

1996 - 1997 správce učebního a výcvikového zařízení učebně výcvikové základny 44. výsadkového průzkumného praporu 4. brigády rychlého nasazení štábu pozemního vojska Generálního štábu AČR

1995 - 1996 technik skupiny světlotechnických prostředků technické letky radiotechnického zabezpečení 6. základny dopravního letectva ŠL a PVO Generálního štábu AČR

1994 - 1995 technik skupiny světlotechnických prostředků technické letky radiotechnického zabezpečení 6. základny dopravního letectva ŠL a PVO Generálního štábu AČR

1994             přijat do služebního poměru vojáka z povolání

Účast v zahraničních misích AČR:

2004 - 2005 výkonný praporčík - účtovatel pracoviště podpory odřadu EOD kontingentu AČR ISAF Společného operačního centra Ministerstva obrany, International Security Assistance Force (Afghánistán)

2000 - 2001 Stabilisation Force (Bosna a Hercegovina)

1997             velitel družstva, Stabilisation Force (Bosna a Hercegovina)


pplk. Ing. Bohumil Falát

zástupce náčelníka štábu

pplk. Bohumil Falát

Vzdělání:

1998 - 2003 vysokoškolské magisterské vzdělání, Vojenské stavby

Průběh služby:

2023             zástupce náčelníka štábu 15. ženijního pluku

2018 - 2023 náčelník oddělení logistiky štábu 15. ženijního pluku

2015 - 2017 náčelník skupiny řízení logistické podpory oddělení logistiky štábu 15. ženijního pluku

2015            zástupce náčelníka oddělení logistiky - náčelník skupiny řízení logistické podpory štábu 15. ženijního pluku Velitelství pozemních sil

2014 - 2015 náčelník skupiny logistického zabezpečení personálu a nemovité infrastruktury oddělení logistiky štábu 15. ženijního pluku Velitelství pozemních sil

2011 - 2013 zástupce náčelníka štábu 151. ženijního praporu 15. ženijního pluku Velitelství pozemních sil

2009 - 2010 náčelník oddělení logistiky štábu velení 151.ženijního praporu 15.ženijní brigády Velitelství společných sil

2006 - 2009 náčelník skupiny řízení logistiky Log IS, VD a ZS oddělení logistiky štábu velení 151.ženijního praporu 15.ženijní brigády Velitelství společných sil

2005 - 2006 důstojník pracoviště materiálu skupiny logistiky štábu 151.ženijního praporu 15.ženijní záchranné brigády Velitelství společných sil

2003 - 2005 velitel 1.ženijní čety 2.ženijní mechanizované roty 151.ženijního praporu 15.ženijní záchranné brigády Velitelství společných sil

2003            zástupce velitele 2.ženijní mechanizované roty 2.ženijního praporu 2.mechanizované brigády Velitelství pozemních sil/1.mechanizované divize Generálního štábu AČR

1999 - 2003 student vojenské vysoké školy - úplné studium Vojenské akademie v Brně

Účast v zahraničních misích AČR:

2022            náčelník logistiky mezinárodního velitelství ETTF, 2. rotace Velitelství MALI , Velitelství sil výcvikové mise v Mali (Mali)

2012 - 2013 vedoucí starší důstojník kontraktačního pracoviště ekonomické skupiny oddělení podpory 9. jednotky NSE Úkolového uskupení AČR ISAF Společného operačního centra Ministerstva obrany , Úkolové uskupení AČR ISAF - Jednotka NSE (TF ACR ISAF - NSE) (Afghánistán)

2010             vedoucí starší důstojník podpůrné skupiny NSE velitelství 16. kontingentu AČR v sestavě KFOR Společného operačního centra Ministerstva obrany , Kosovo Force  (KFOR) (Kosovo)

pplk. Ing. Michal Chalupa

zástupce náčelníka štábu

zns_15.zp-ch.m.jpg

Vzdělání:

2000 - 2002 vysokoškolské magisterské vzdělání, Teorie řízení a bojového použití jednotek pozemního vojska, velitel mechanizovaných jednotek-manažer

Průběh služby:

1. 4. 2020     zástupce náčelníka štábu 15. ženijního pluku

2020             náčelník oddělení bezpečnosti informací štábu 15. ženijního pluku

2013 - 2019 náčelník oddělení ochrany utajovaných informací štábu 15. ženijního pluku

2008 - 2013 náčelník oddělení ochrany utajovaných informací štábu 15. ženijní brigády Velitelství společných sil

2004 - 2008 náčelník oddělení ochrany utajovaných informací štábu 15.ženijní záchranné brigády Velitelství společných sil

2003 - 2004 vedoucí starší důstojník skupiny OUI štábu 15.ženijní záchranné brigády Velitelství společných sil Generálního štábu AČR

2003            náčelník služby skupiny OUI oddělení ochrany utajovaných informací štábu Organizačního prvku Velitelství 15.ženijní záchranné brigády 4.ženijního praporu 4.brigády rychlého nasazení Velitelství pozemních sil/1.mechanizované divize Generálního štábu AČR

2001 - 2003 náčelník služby bezpečnosti informací speciální skupiny štábu 2.mechanizované brigády Velitelství pozemních sil/1.mechanizované divize Generálního štábu AČR

1999 - 2001 vedoucí starší důstojník skupiny bezpečnosti informací speciální skupiny štábu 2.mechanizované brigády 1.mechanizované divize Velitelství pozemních sil Generálního štábu AČR

1998 - 1999 náčelník skupiny bezpečnosti informací speciální skupiny štábu 2.mechanizované brigády Velitelství pozemního vojska GŠ AČR

1997 - 1998 starší důstojník skupiny bezpečnosti informací oddělení zabezpečení velení štábu 2.mechanizované brigády 1.armádního sboru GŠ AČR

1995 - 1997 velitel čety zabezpečení roty zabezpečení 5.mechanizované brigády 1.armádního sboru GŠ AČR

1994 - 1995 velitel roty štábu Posádkového kompletu Písek 5.mechanizované brigády 1.armádního sboru

1992 - 1994 velitel 1.dopravní roty 9.praporu materiálního zabezpečení 9.tankové divize Vojenského velitelství ZÁPAD

1990 - 1991 velitel dopravní roty 9.praporumateriálního zabezpečení 9.tankové divize 4.armády ZVO

1989 - 1990 velitel 2.dopravní roty 9.praporu materiálového zabezpečení 9.tankové divize 4.armády ZVO

1988 - 1989 velitel 1.dopravní čety 1.dopravní roty 9.praporu materiálového zabezpečení 9.tankové divize 4.armády Západního vojenského okruhu

1986           přijat do služebního poměru v průběhu studia ve vojenském učilišti Valašské Meziříčí

Účast v zahraničních misích AČR:

2009            náčelník skupiny KIS, OUI NSE velitelství 14. kontingentu AČR v sestavě KFOR Společného operačního centra Ministerstva obrany , Kosovo Force  (KFOR) (Kosovo)


kpt. Mgr. Zuzana Králová

tisková a informační důstojnice

kralova.jpg

Vzdělání:

1997 - 2003 Vysokoškolské magisterské vzdělání, Učitelství pro základní školy

Průběh služby:

1. 9. 2019     tiskový a informační důstojník osobního štábu velení 15. ženijního pluku

2016 - 2019 starší důstojník prvku posádkové podpory 15. ženijního pluku

2015 - 2016 velitel velitelské čety velitelské roty 151. ženijního praporu 15. ženijního pluku

2013             velitel 2. ženijní čety ženijní roty 151. ženijního praporu 15. ženijní brigády Velitelství společných sil

2011             velitel velitelské čety velitelské roty 151. ženijního praporu 15. ženijní brigády Velitelství společných sil

2009 - 2010 velitel velitelské čety velitelské roty zabezpečovacích jednotek 151. ženijního praporu 15. ženijní brigády Velitelství společných sil

2008            žák - přípravná služba 2. výcvikové skupiny základní přípravy 1. výcvikového kurzu základní přípravy výcvikových kurzů základní přípravy Přípravné služby Vyškov Výcvikové základny Ředitelství výcviku a doktrín Velitelství společných sil   


Struktura 15. ženijního pluku

struktura_15.zp_.jpg