Aktivní záloha

Co je aktivní záloha?

Žádná profesionální armáda na světě se v době neobejde bez záloh. Stejně tomu je i u Armády České republiky (AČR). Aktivní záloha (AZ) je jedna z forem dobrovolného převzetí výkonu branné povinnosti v době míru. Aktivní záloha se využívá především pro doplňování ozbrojených sil za stavu ohrožení státu, za válečného stavu nebo při vzniku nevojenských krizových situací. Oficiálně aktivní záloha vznikla na základě potřeb Armády České republiky a zájmu vojáků v záloze o zařazení do jejích jednotek k 1. lednu 2004.

Co nabízí ženisté?

V souladu s Koncepcí výstavby Armády ČR byly k 3. červenci 2016 u 15. ženijního pluku vytvořeny tři jednotky aktivní zálohy (dále jen AZ): záchranná rota AZ (od 1. 1. 2020 u 151. ženijního praporu v Bechyni), pontonová rota AZ (od 1. 1. 2020 u 152. ženijního praporu v Bechyni) a záchranná rota AZ (od 1. 1. 2020 u 153. ženijního praporu v Olomouci). V rámci reorganizace se od roku 2020 příslušníci AZ zařadili i na štábní pozice přímo u 15. ženijního pluku. K 31. 12. 2022 zanikly u 151. a 152. ženijního praporu záchranné roty AZ a nově se vytvořily roty bojové ženijní podpory AZ. 

Příslušníci aktivní zálohy jsou využíváni k doplnění mírových počtů příslušníků 15. ženijního pluku pro plnění úkolů ženijní podpory na území České republiky, případně i mimo ně. S jednotkami ženijních praporů se proto účastní výcviku včetně mezinárodních cvičení a také reprezentačních akcí AČR na veřejnosti.

Podrobnější informace k jednotlivým rotám AZ najdete na stránkách 151., 152. a 153. ženijního praporu.

Struktura roty bojové ženijní podpory AZ 151. ženijního praporu:

151AZ

Struktura pontonové roty AZ 152. ženijního praporu:

152AZ

Struktura roty bojové ženijní podpory AZ 153. ženijního praporu:

153AZ