O nás

15. ženijní pluk Generála Karla Husárka15. ženijní pluk je určen k plnění úkolů ženijní podpory všech druhů činností a operací Armády České republiky pod vedením NATO, EU či OSN. Dlouhodobě se podílí na plnění úkolů Armády České republiky jak na území České republiky tak i zahraničí. Současně zajišťuje podporu IZS k plnění humanitárních úkolů civilní ochrany v době míru i za války.

V současnosti 15. ženijní pluk společně s jeho velením a štábem tvoří Centrum technické a informační podpory, Prvek posádkové podpory, Provozní četa a tři ženijní prapory - 151. a 152. ženijní prapor s dislokací v posádce Bechyně a 153. ženijní prapor s dislokací v posádce Olomouc.

H l a v n í   ú k o l y :

  • bojová a všeobecná ženijní podpora všech druhů činností a operací AČR
  • podpora Integrovaného záchranného systému a plnění humanitárních úkolů

P r i o r i t y  ž e n i j n í  p o d p o r y:

  • opatření k zabezpečení pohybu vlastních vojsk
  • opatření k omezení činnosti nepřítele
  • opatření k uchování bojeschopnosti vlastních vojsk
  • opatření všeobecná ženijní podpory
  • plánovaná pomoc při záchranných a likvidačních pracích na vyžádání

151. ženijní prapor Bechyně


151. žpr

151. ženijní prapor byl vytvořen k 1. lednu 2020 zreorganizováním ženijních a záchranných jednotek 151. ženijního praporu do nové organizační struktury dle cílů výstavby CT 2017.

Útvar je předurčen k poskytování bojové ženijní podpory manévrovým jednotkám brigádního nebo praporních úkolových uskupení. Ve prospěch IZS je schopen poskytovat při záchranných a likvidačních pracích plánovanou pomoc na vyžádání.

Strukturu praporu tvoří velení a štáb, velitelská rota, 1. a 2. rota bojové ženijní podpory, ženijní speciální rota,  rota logistiky a obvaziště.

Od 1. 1. 2023 má ve své organizační struktuře začleněnu rotu bojové ženijní podpory Aktivní zálohy.

152. ženijní prapor Bechyně


152. žpr

V souladu s cíli výstavby CT 2017 byl k 1. lednu 2020 vytvořen 152. ženijní prapor ze 151. ženijního praporu a 153. ženijního praporu.

Útvar je předurčen k poskytování všeobecné ženijní podpory pro NATO. Ve prospěch IZS je schopen poskytovat při záchranných a likvidačních pracích plánovanou pomoc na vyžádání.

Strukturu praporu tvoří velení a štáb, pontonová rota, 1. a 2. rota všeobecné ženijní podpory, rota EOD, rota logistiky a obvaziště.

Od 1. 1. 2020 má ve své organizační struktuře začleněnou pontonovou rotu Aktivní zálohy.

153. ženijní prapor Olomouc


153. žpr

153. ženijní prapor byl vytvořen k 1. lednu 2020 zreorganizováním ženijních a záchranných jednotek 153. ženijního praporu do nové organizační struktury dle cílů výstavby CT 2017.

Útvar je předurčen k poskytování bojové ženijní podpory manévrovým jednotkám brigádního nebo praporních úkolových uskupení. Ve prospěch IZS je schopen poskytovat při záchranných a likvidačních pracích plánovanou pomoc na vyžádání.

Strukturu praporu tvoří velení a štáb, velitelská rota, 1. a 2. rota bojové ženijní podpory, ženijní speciální rota,  rota logistiky a obvaziště.

Od 1. 1. 2023 má ve své organizační struktuře začleněnu rotu bojové ženijní podpory Aktivní zálohy.