Výcviky utichly, ale asanace pokračují dál

1.jpg
  • 5.10.2020
  • Zuzana Králová

V bývalém Vojenském újezdu na Brdech (nyní CHKO Brdy), v prostoru střelnice Lomy u Kunžaku nebo v kasárnách v Přáslavicích – tam všude působí v současné době pyrotechnici 15. ženijního pluku. Jejich hlavním úkolem je najít a zneškodnit nalezenou munici či její zbytky.

Novinkou pro specialisty týmu EOD (Explosive Ordnance Disposal) jsou práce v prostoru obce Člunek, které se vrací část pozemku využívané armádou České republiky. Protože dané místo používali vojáci k nácviku střeleb, musí se tato oblast vyčistit od munice. „ Jedná se o plochu o rozloze necelých 6 ha.. Najdeme tady jak nízký porost, tak i zalesněnou část. Na pozemku je i vodní plocha, kterou si necháváme až na závěr asanací, protože musí být vypuštěna. Ta nám dá určitě hodně zabrat,“ popsal terénní podmínky asanací velitel EOD týmu ze 151. ženijního praporu nadporučík Ondřej Tichý.

Pyrotechnický průzkum tady probíhá ve třech rovinách. V dopadové ploše střelnice do 30cm do hloubky, za hranou střelnice do 10cm a tam, kde sousedí nebo se překrývá s trvale obhospodařovanou plochou do půl metru pod povrchem.

„ Nejčastější nálezy jsou po vojenských střelbách a to v podobě pěchotní munice, náhradních raket PG 7 do zbraně RPG 7, pyrotechnických imitačních prostředků nebo osvětlovacích raket ROS 40 a 50, „ upřesnil druhy munice zástupce velitele týmu EOD 151. ženijního praporu nadrotmistr František Kloc.

Kromě klasických nálezů narazili pyrotechnici i na starší kusy. „ Máme tady i pěchotní munici malých ráží, která se datuje přibližně do 60. let minulého století. Kromě toho se v těchto místech v období druhé světové války odehrála jedna z největších leteckých bitev nad územím ČR. Potkal se tady bombardovací svazek spojenců s německými stíhačkami. I proto musíme být hodně obezřetní, protože můžeme narazit opravdu na cokoliv, „ doplnil nadporučík Tichý.

Asanace v prostoru střelnice by měli ženisté dokončit nejdéle do 16. října letošního roku.

Vojáci 15. ženijního pluku pokračují dál i v pyrotechnickém průzkumu v bývalém Vojenském újezdu na Brdech. Aby zajistili bezpečnost práce pro zaměstnance společnosti Vojenských lesů a statků, musí celkem vyčistit více jak 2400 ha lesa. Kvůli hygienickým opatřením v rámci onemocnění COVID-19 se asanace na jaře téměř na tři měsíce přerušily.

„ V současné době máme hotovo 57 ha a celkový počet fragmentů munice je více jak 1000 kusů. Práce jdou pomalu hlavně z toho důvodu, že nálezů je velké množství a samotné ničení zabere hodně času, „ informoval o aktuální situaci na Brdech náčelník Centra technické a informační podpory EOD 15. ženijního pluku podplukovník Zdeněk Hejpetr. Zároveň dodal, že asanační práce se budou realizovat i v zimních měsících v závislosti na klimatických podmínkách.

Posledním  místem, kde se v těchto dnech pohybují EOD specialisté 153. ženijního praporu, jsou kasárna v Přáslavicích. Působí tady jako odborný dozor v případě nálezu pyrotechnické zátěže.

Veškerá nalezená munice se předává Vojenské policii, která je zodpovědná za její zničení.

Fotogalerie