Tým pokročilého pátrání se v Rakousku připravoval na „domácí“ certifikaci

Neinvazní detekce zavazadel a nádob při podezření na výskyt jedovatých chemických látek
  • 10.6.2024
  • Zuzana Králová

Ochromit skupinu organizovaného zločinu na území EU, zajistit důkazní materiál k zatčení a odvrátit tak nepřátelskou hybridní hrozbu. To byl jeden z hlavních úkolů v rámci scénářů mezinárodního cvičení v Rakousku, kterého se poprvé zúčastnil Tým pokročilého pátrání roty EOD (Explosive Ordnance Disposal) 152. ženijního praporu. Během deseti dnů tak specialisté 15. ženijního pluku podpořili celou řadu operací v okolí Vídně zaměřených na vojenské pátrání pod vedením Školy rakouských pozemních sil Heerestruppenschule.

Jediný tým AČR specializovaný na vojenské pátrání v prostředí s vysokým rizikem zasahoval na dočasných stanovištích silniční kontroly, kde na základě zpravodajských informací panovalo podezření na nelegální transport chemické otravné látky. „ Prověřovali jsme opuštěný podzemní komplex s cílem lokalizovat skrýše zbraní, munice a výbušnin. Měli jsme za úkol zajistit další hrozby v budovách, které skupina organizovaného zločinu využívala k přípravě podomácku vyráběných výbušnin a zakázaných látek,“ upřesnil další úkol týmu pokročilého pátrání jeho velitel nadporučík O.K. Při vyhledávání nelegálního materiálu český tým spolupracoval s kolegy z rakouského týmu vojenského pátrání a při lokalizaci výbušných nástrah se specialisty EOD a K-9 Rakouských ozbrojených sil.

Kromě zapojení českých vojáků při simulovaných incidentech vojenského pátrání přišli ke slovu i poradci v dané problematice. „ Mohli jsme se procvičit ve zpravodajské přípravě, hodnocení rizik a společném plánování prohledávacích operací,“ vyjmenoval jen zlomek z mnoha benefitů celého cvičení kapitán Ondřej Tichý – koordinátor vojenského pátrání z Centra technické a informační podpory (C-TIP) 15. ženijního pluku. Poukázal i na to, že veškerá komunikace mezi českými a rakouskými specialisty při sestavování plánu operace, vydání bojových rozkazů a plnění úkolů probíhala v angličtině. „Tým pokročilého pátrání měl díky tomu jedinečnou příležitost znovu procvičit taktickou součinnost se zahraniční  jednotkou a prověřit svou schopnost podpory prohledávacích operací v souladu s požadovanými standardy NATO. Pro nás je to důležité především kvůli nadcházející domácí certifikací, která tým čeká za několik týdnů v rámci cvičení Engineer Spirit 2024,“ dodal kapitán Ondřej Tichý. 

Účast našich specialistů na zahraničním cvičení v Rakousku byla dalším projektem bilaterální spolupráce 15. ženijního pluku a ženijního institutu Heerestruppenschule. „U našich českých kolegů oceňují především maximální nasazení, svědomitost, flexibilitu týmu v technikách a postupech a schopnost profesionálně pracovat se svým vybavením. Během těch deseti dnů dokázali specialisté ze ženijního pluku, že mají smysl pro spolupráci a že jsou vždy ochotni podpořit společné úsilí jednotky,“ zhodnotil práci českého Týmu pokročilého pátrání řídící cvičení major Bernhard Loidolt z rakouské Heerestruppenschule.

Příprava se zaměřuje především na samotný výcvik specialistů jednotek ženijní podpory C-IED (Counter- Improvised Explosive Device), který rozvíjí a koordinuje Centrum technické a informační podpory 15. žp v součinnosti s oddělením druhů vojsk (OdDrV / OBP) Velitelství pozemních sil a oddělením ženijního vojska (OdŽV ORPozS) sekce rozvoje sil Ministerstva obrany ČR. 

 

Tým pokročilého pátrání se v Rakousku připravoval na „domácí“ certifikaci