Rukojmí s nastraženou výbušninou nebo teroristický útok v Plzni – Czech Bison Counter rozehrál reálné situace

polní analýza zajištěných důkazních předmětů (skupina WIT)
  • 9.4.2024
  • Zuzana Králová

Poprvé s bezpilotními prostředky a poprvé všichni dohromady – specialisté 15. ženijního pluku v oblasti zneškodňování nástražných výbušných prostředků (C-IED - Counter Improvised Explosive Device) spojili své síly při cvičení Czech Bison Counter 2024. Během 54 hodin si ve výcvikovém prostoru Velcí u Jinců vyzkoušeli v rámci reálného scénáře celou řadu situací z dané oblasti v celé své posloupnosti, od A až do Z. 

„ Naším hlavním záměrem bylo propojení jednotek ženijní podpory v oblasti C-IED ze všech tří praporů pluku s různými specializacemi, od EOD (Explosive Ordnance Disposal), MNT týmu (Manual Neutralisation Techniques), týmu pokročilého vojenského pátrání (AST – Advanced Search Team) až po  týmy na uvolňování cest (RCP- Route Clearance Patrol) nebo WIT(Weapon Intelligence Team).  Dosud byly výcviky zaměřeny především na činnost skupin nebo družstev, do jisté míry tam mezi nimi fungovala určitá rivalita. Při Czech Bison Counter vůbec poprvé fungují v organickém celku úkolového uskupení v počtu téměř 60 vojáků,“ přiblížil základní myšlenku celého cvičení jeho řídící kapitán Ondřej Tichý. 

Zároveň dodal, že sekundárním záměrem bylo i vytvoření co nejreálnějšího scénáře. Díky němu si mohli především velitelé naplánovat strategii, zahájit postup a směřovat k dokončení úkolů bez tzv. operačních skoků neboli nuceného přerušení cvičení. „Poučili jsme se ze zkušenosti z loňského zahraničního cvičení Bison Counter ve Španělsku, kde zasahující skupiny musely do určitého času skončit bez ohledu na to, v jaké fázi dokončení byl daný scénář. Tomu jsme se chtěli vyhnout, takže naši specialisté mohli pracovat bez jakéhokoliv přerušení. V rámci rozehry tak mohli všechno dělat stejně jako v reálné situaci, tzn. vytvořit uzávěry, domlouvat tzv. výbuchová okna, samotná činnost skupin při zásahu či nálezu musela vycházet ze standardních operačních postupů.“

 Vůbec poprvé se výcviku s nástražnými výbušnými prostředky zúčastnily také bezpilotní prostředky. „K dispozici jsme měli Vážku, tedy kvadrokoptéru, a pak Raven a Pumu, což jsou drony na křídlech. Raven vydrží ve vzduchu asi jednu hodinu a Puma i dvakrát déle, záleží také na klimatických podmínkách.  Poskytujeme celkový obraz prostoru zájmu pro štáb, aby měl přehled o tom, kde se nachází jednotky, co dělají, a pomocí kvadrokoptéry můžeme pak zprostředkovat i nějaké detaily nástrah,“ popsal hlavní využití průzkumných prostředků v rámci cvičení Czech Bison Counter velitel družstva z 533. praporu bezpilotních systémů Prostějov rotný T.P. 

Právě přítomnost nových technologií kvitoval i velitel prohledávací operace nadrotmistr J. E.. „Bezpilotní prostředky v zahraničních operacích, kterých jsem se zúčastnil, byly automatickou součástí podpory vojska. Jsem rád, že jsme se k ní dopracovali i my, jako ženijní vojsko. Pořád ale hledáme cesty, jak je využívat, protože ani moderní technologie nejsou všemocné. Jsou tady různá omezení, třeba při práci v lese apod., ale i tak odvedou velký kus práce.“

Rozehra Czech Bison Counter vycházela ze současné mezinárodní situace. Areál bývalých kasáren obsadila skupina radikálních sympatizantů nepřátelských států, kteří zde chystali např. teroristický útok na civilisty v rámci veřejné akce v Plzni a také unesli vojáka aliančních jednotek při přepadení zásobovacího konvoje. „Vojáci speciálních sil, kteří měli vojáka zachránit, zjistili, že je   pod výbušnou nástrahou. Byli povoláni specialisté EOD s MNT kvalifikací, kteří dokázali hrozbu eliminovat a rukojmího zachránit. Další týmy propátrávaly okolí a zneškodňovaly IED u vjezdu na jediné přístupové komunikaci, aby se celé uskupení mohlo přesunout do prostoru rozmístění,“ popsal hlavní bod celého scénáře nadrotmistr P. E., vedoucí praporčík ženijní speciální roty 153. ženijního praporu a zároveň EOD specialista. 

Ve druhé fázi postupovali cvičící dále podle původního plánu operace. „Vytipovali jsme objekty podle hrozby tak, abychom mohli provést systematickou bezpečnostní prohlídku celého areálu. Náročnost jednotlivých scénářů, tedy jednotlivých hrozeb, se hodně liší. Pro mě jako velitele je největší výzvou zajistit bezpečí svých lidí, tzn. odstraňovat hrozby tak, aby nebyly v ohrožení další zasahující týmy. Vzhledem k tomu, že vše řeším po vysílačce a pohyb jednotlivých skupin si zaznamenávám na plastické mapě, je občas náročné si vše správně srovnat v hlavě. I když je pravda, že bezpilotní prostředky a jejich online přenos z prostoru mi také hodně pomáhají, “ přiblížil náročnost koordinace celé operace řídící prohledávací operace nadrotmistr J. E.

V rámci Czech Bison Counter spolupracovalo dohromady 12 skupin z 15. ženijního pluku, za podpory dvou poradců pro vojenské pátrání z 24. základny dopravního letectva Praha-Kbely, družstva 533. praporu bezpilotních systémů a osádek zdravotnického zabezpečení z 13. dělostřeleckého pluku a 152. ženijního praporu. „Cvičení splnilo naše očekávání a můžeme říct, že připravilo EOD specialisty na certifikaci, která oficiálně proběhne v rámci cvičení Engineer Spirit v polovině tohoto roku,“ zhodnotil vůbec první ročník Czech Bison Counter náčelník Centra technické a informační podpory podplukovník Jan Štipčák. 

 

 

 

Rukojmí s nastraženou výbušninou nebo teroristický útok v Plzni – Czech Bison Counter rozehrál reálné situace