Překladatelský oříšek? S novými jazykovými kurzy už vojáky v zahraničí nic nezaskočí

1_briefing.jpg
  • 15.12.2021
  • Zuzana Králová

Angličtinu šitou přesně na míru vojákům do misí připravili lektoři z Agentury profesního rozvoje a podpory aktivit MO (APRPA). Nový terminologický kurz jako první absolvovali důstojníci 15. ženijního pluku, kteří zanedlouho vyrazí na misi eFP do Lotyšska. Naučili se nejen psát rozkazy a vést brífinky, ale především podrobně popsat práci s pontony.

Během covidové pauzy se výuka cizích jazyků v armádě výrazně omezila, pracovníci APRPA proto přišli s nápadem připravit podklady pro nové terminologické kurzy určené vojákům před výjezdem do zahraniční operace.

„Během pěti měsíců se podařilo sesbírat téměř 4 tisíce dokumentů. Od fotografií, map, autentických textů, poslechových cvičení, až po vojenské filmy,“ přiblížil nadporučík Jan Vosáhlo, lektor angličtiny z APRPA.  

Studijních materiálů je minimum, pomohly i knihy z války

Ženisté se v kurzu zaměřili především na porozumění zadání bojového rozkazu a specifickou terminologii, která se týká pontonové mostní soupravy. „Při výuce jsme vycházeli ze dvou amerických manuálů a z výukových materiálů pro NATO Stanag (zkoušky znalosti jazyků v NATO). Informací o překonávání vodních překážek není mnoho, čerpali jsme tedy i ze dvou knih o pontonech dokonce z druhé světové války a z různých filmů,“ doplnil.

Agentura v současné době nabízí dva typy kurzů – obecné vojenské terminologie a kurz určený vyloženě pro zahraniční operace. V rámci této výuky je připraveno třicet témat, která se mohou libovolně kombinovat a upravovat. „Podle požadavků vojáků jsme schopní ušít jim studium přímo na míru. Podle náročnosti může trvat 14 dní i měsíc a půl,“ přiblížil možnosti jednotlivých kurzů Vosáhlo.  

Vojáci si nový kurz pochvalují

„Kurz mi dal hodně. Lektoři uzpůsobili studijní náplň našemu nasazení. Terminologie byla zaměřená na úkol, který budeme v misi plnit, tzn. převážně překonávání vodních překážek,“ popsal poručík F. H., který bude v rámci 8. úkolového uskupení v misi enhanced Forward Presence v Lotyšsku zařazen na pozici důstojníka pro výcvik.

Pro zahraniční operace jsou kurzy specifické vojenské terminologie velkým přínosem. Podle poručíka F. H. je angličtina základ: vojáci působí v mezinárodním prostředí, a aby všichni úkol pochopili správně, musí si perfektně rozumět.

Další kurz na stejné téma čeká ženisty v Bechyni už v červnu příštího roku, kdy si svoje znalosti rozšíří před odjezdem do Lotyšska příslušníci 9. úkolového uskupení.

Fotogalerie