Práce výzbrojně-technického vyšetřovacího týmu je především o preciznosti

1.jpg
  • 10.11.2022
  • Zuzana Králová

Získat důkazy, všechno důkladně vyhodnotit, sepsat souhrnnou zprávu, kterou využije velení pro zvýšení ochrany vojsk – to je hlavní úkol výzbrojně –vyšetřovacího týmu WIT (Weapon Intelligence Team). Jak se stát jeho plnohodnotným členem bylo cílem přípravy 15 účastníků teprve druhého národního kurzu, který pro příslušníky jednotek AČR organizují instruktoři v posádce Bechyně.

Výcviky WIT se konají pod záštitou NATO Centre of Excellence pro oblast ochrany proti improvizovaným výbušným prostředkům (Counter IED) v Madridu, Rumunsku a Maďarsku. „Postupem času jsme vycvičili dostatečné množství lidí, abychom byli schopni kurz vést a organizovat sami,“ vysvětlil důvod, proč se třítýdenní kurz tentokrát koná i v České republice, velitel kurzu kapitán Tomáš Labuda. Podobnou schopnost má i pár dalších členů NATO, jako je např. Nizozemí, Belgie nebo Německo. „ Rozdíly mezi jednotlivými zeměmi v řízení kurzu jsou opravdu malé. Liší se maximálně v určitých postupech. Konečný výsledek, kterým je report, je ale pokaždé stejný,“ doplnil informaci ohledně mezinárodního pojetí výcviku dle standardů NATO zástupce madridského Centre of Excellence major Efthymios Margaritis.

WIT tým je složený z odborníků na konkrétní oblast zaměření. Nejlepší varianta, která počítá se 4 členy, zahrnuje vojenského policistu, EOD specialistu (pyrotechnika), zpravodajce a odborníka přes vojenskou taktiku. „Tým má za úkol získat především technické a forenzní důkazy z míst IED incidentů, různých laboratoří nebo skrýší komponentů pro výrobu improvizovaných výbušných zařízení. Tyto důkazy pak předávají k dalšímu vyšetřování,“ přiblížil aspoň část náplně práce vyšetřovacího týmu kapitán Labuda. Zároveň dodal, že při zkoumání místa incidentu má každý člen určenou svoji roli. „ Jeden zapisuje poznatky, gridy (koordináty) nebo dělá náčrtky. Pak je tam fotograf a sběrač důkazů. Ti většinou pracují společně, protože to, co sběrač najde, musí fotograf nafotit.“ 

Asi nejdůležitější pozici má velitel týmu, který řídí veškerou činnost v určeném prostoru. „Koordinace je hodně důležitá, protože na místě incidentu by se osoby měly pohybovat velmi obezřetně. Neměly by zničit stopy, kontaminovat důkazy svojí DNA nebo otisky svých prstů,“ upřesnil určitá rizika při vyšetřování účastník kurzu specialista EOD, rotmistr V. U.. I z toho důvodu musí všichni nosit ochranné pomůcky. „Pokud je to uvnitř budovy, obléká se ochranný oblek i s návleky. Venku stačí rouška a dvoje gumové rukavice,“ dodal specialista EOD.  

Vyšetřovací tým se snaží vytěžit z místa mimořádné události maximum. Veškeré získané důkazní materiály pak odvezou na základnu, kde zpracují podrobný report. „Musí být detailní. Obsahuje popis celé situace, proč se daná věc stala, proč zrovna na tom místě, proč v tu danou dobu a proti komu byl útok směřovaný. To vše se pak musí předat velení, které na základě těchto poznatků může přijmout různá opatření k ochraně vlastních jednotek,“ vyjmenoval jen malý zlomek obsahu dokumentu major Margaritis. Podle něj je tento způsob boje v současné době velmi důležitý. „Na práci vyšetřovacího týmu je fascinující celková komplexnost. Každá maličkost může hrát důležitou roli. A to, že bojujete s nepřítelem svou inteligencí, a ne jen za pomoci zbraní, je cesta, jak vyhrát moderní válku.“

 

Fotogalerie