Nové spojovací vozidlo otevírá další dveře pro alianční spolupráci v NATO

KOVS TITUS a Praga PV3S R6p
  • 4.4.2024
  • Zuzana Králová

Rychlejší spojení a bezpečnější provoz – především to jsou dvě hlavní přednosti nového spojovacího vozidla KOVS (Kolové obrněné vozidlo spojovací) na podvozku TITUS, které u ženijních jednotek vystřídá své starší předchůdce. 

KOVS je součástí systému velení a řízení. Nejen u 15. ženijního pluku umožní komunikace mezi nadřízenou a podřízenou jednotkou na úrovni moderních technologií 21. století. Celé vozidlo je postaveno na technologii L3Harris a osádku tvoří 4 vojáci. Od starších typů spojovacích vozidel se liší především v tom, že vše je plně digitalizované s možností šifrování. „Ženijní pluk disponuje staršími radiovými provozovnami R6p na podvozku PV3S, vybavenou technologiemi Dicom a Rohde-Schwarz. Na stejných technologiích fungují i provozovny R7M1p, které jsou na podvozku Land Rover LRD-110,“ upřesnil současné spojovací vybavení ženistů náčelník oddělení KIS 15. ženijního pluku major Jiří Mráz.

Jak sám ale dodal, zmíněná rádia neumožňují kvalitní datové přenosy, šifrovaný přenos dat a hlasu, v podstatě se mohou zasílat pouze krátké textové zprávy. „ Provozovny R7 jsou schopny posílat informace, ale chybí správná kompatibilita s modernějšími typy provozoven postavených na technologii Harris, jakou potřebujeme v dnešní době, kdy je vše směřované na rychlý přenos po datech. Staré provozovny umožňují především nešifrovaný provoz hlasem,“ dodal major Mráz.

KOVS mimo jiné zvyšuje schopnosti spojení šifrováním datového a hlasovém provozu, což je v dnešní době jedno z nejbezpečnějších spojení, dle standartu NATO. „V provozovnách staršího typu byl operátor odkázán na hlasovou komunikaci, jež vyžadovala dlouhé časové úseky, ve kterých vyřazoval do elektromagnetického spektra, a tím napomáhal k odhalením nepřátelským radioelektronickým bojem, nepřítel mohl vysílání lehce zaměřit, zjistit naší pozici a mohl nás rušit a odposlouchávat. Nasazením provozovny KOVS budou informační toky převážně šifrované Při zachycení informace nepřítelem, nebude moci informaci rozklíčovat,“ vysvětlil hlavní výhody digitalizace spojení velitel spojovací čety velitelské roty 151. ženijního praporu poručík Petr Procházka. 

Důležitou roli ve využití KOVS hraje i možnost komunikace v mezinárodním prostředí spojeneckých jednotek. „Na základě konceptu Federated Mission Networking, který řeší kompatibilitu systému velení a řízení jednotek NATO, je možné KOVS plně využít a nasadit s koaličními jednotkami.“ přiblížil další možnosti nového spojovacího vozidla náčelník oddělení KIS 15. ženijního pluku. 

V rámci 15. ženijního pluku byla tato technika přidělena k 151. a 153. ženijnímu praporu, a díky tomu se tak zvýšila schopnost systému velení a řízení v rámci podpory brigádních úkolových uskupení. 

Další schopnosti spojovacího vojska na www.spojar.army.cz

Nové spojovací vozidlo otevírá další dveře pro alianční spolupráci v NATO