Nováčci pronikali do tajů ženijní práce

cinnost_pri_reakci_na_kontakt.jpg
  • 4.8.2021
  • Zuzana Králová

Kdo je ženista?? Co vlastně dělá?? Jaké je jeho postavení u české armády?? Na všechny tyto otázky hledali odpovědi nováčci v rámci Doškolovacího intenzivního výcviku 152. ženijního praporu. Během dvou týdnů si prošli vševojskovými i odbornými oblastmi, které jejich jednotka zajišťuje.

„Než jsem přišel do Bechyně, představoval jsem si práci ženistů jen v podobě pyrotechnika, který pokládá nebo ničí výbušniny. Musím přiznat, že jsem byl hodně překvapený, co všechno musí ženijní prapor obsáhnout,“ říká svobodník Matěj Procházka, který v červenci nastoupil na pozici ženisty u 1. roty všeobecné ženijní podpory. Z celého výcviku ho nejvíc zaujalo stavění nevýbušných zátarasů. „ Pracujete převážně se dřevem, které musíte propojit např. ostnatým drátem tak, aby celý zátaras fungoval. I když to vypadá jednoduše, je tento systém prvotní překážky velice promyšlený,“ dodává Procházka.

U 152. ženijního praporu jsou dvě roty, které jsou předurčeny ke všeobecné ženijní podpoře. Jejich úkolem jsou např. zemní a stavební práce při výstavbě a opravách základen, prostorů rozmístění vojsk, tranzitních táborů a dalších. Kromě toho budují i ochranné stavby, okopy, upravují a udržují hlavní zásobovací cesty, odstraňují překážky nebo jiné nevýbušné zátarasy převážně s využitím zemních strojů. „Do výcviku jsme proto zařadili i rekognoskaci neboli průzkum, při které jsou schopni zjistit, jestli má daná cesta vyhovující parametry. Především dostatečnou únosnost, výšku, šířku, sklony stoupání, poloměry zatáček a  případně doporučit způsob zpevnění málo únosných částí, např. v případě podmáčených úseků pomocí hatí,“ upřesňuje jednu z částí nabitého programu vrchní praporčík 152. ženijního praporu praporčík Libor Novobilský.

Součástí této přípravy je také správný odhad, i co se týká vlastních sil. „To si mohli vyzkoušet na závěr celého týdne, kdy museli přenést nevýbušný zátaras tzv. rozsocháč, který váží 300 kg, do asi 50 metrů vzdálené vodní nádrže. Nakonec zjistili, že po odnesení dvou kusů toho měli plné zuby. Tím jsme jim také chtěli ukázat, jak je v těchto případech důležitá výpomoc ženijní techniky a zároveň i logistiky, která ji opravuje,“ popisuje hlavní záměr posledního úkolu instruktor výcviku rotmistr Václav Zunt.

Doškolovací intenzivní výcvik tvz. DIV je pro nováčky u útvaru velkým přínosem. Mohou se seznámit s prostorem i objekty daného útvaru a zároveň si projít všemi odbornostmi. „Do této doby třeba nikdy nepracovali s pontonem, což je specializace pontonové roty. Teď už ale ví, co to vůbec je a jak funguje,“ dodává Zunt. Jak sám říká, i když je někdo zařazen na pozici třeba řidiče a zjistí, že ho víc baví ženijní práce, není problém ho v rámci útvaru přeřadit na jiné místo.

  • 152. ženijní prapor vznikl k 1. lednu 2020 a jeho hlavním úkolem je plnění závazků kolektivní obrany států NATO v rámci všeobecné ženijní podpory. Skládá se z pěti rot (pontonová rota, 1. a 2. rota všeobecné ženijní podpory, rota EOD, rota logistiky) a obvaziště. Součástí praporu je i Aktivní záloha pontonové roty.

Fotogalerie