Naše práce má smysl - budeme pomáhat lidem, říká ženista před odjezdem do Slovinska

prenaseni_pricniku_jerabem.jpg
  • 31.8.2023
  • Zuzana Králová

Postavit těžkou mostovou soupravu co nejrychleji a nejefektivněji  trénovali v posledních dvou týdnech ženisté 15. ženijního praporu. Právě s nově nabitými zkušenostmi a secvičeným týmem vyráží více jak 30 vojáků již tuto neděli do Slovinska na pomoc místním obyvatelům ve stavbě provizorních mostů, které zničily nedávné povodně.

Výcvik se konal v prostorách Státních hmotných rezerv v Soběslavi. Jeho zaměření vycházelo  především z informací rekognoskační skupiny, která do Slovinska odjela už před dvěma týdny. „Trénujeme stavbu mostů, které tam reálně budeme stavět. Zkoušíme různé technologické postupy, abychom byli schopni postavit most za předem stanovenou dobu co nejefektivněji,“ přiblížil hlavní náplň výcviku velitel stavebního týmu na Slovinsku poručík P. Š..

Na rozdíl od jiných staveb mostových provizorií se vojáci museli tentokrát zaměřit na nové technologie i postupy. ,,Vzhledem k efektivnosti celé výstavby a logistickému zabezpečení je navržen jeden univerzální krakorec (sloužící pro výsuv mostu, pozn. red.) a jedna výsuvná dráha. Dalším specifikem je omezený prostor pro manipulaci s břemeny. Stavba bude probíhat v zastavěných oblastech, a proto tam nemusí být dostatečný pracovní prostor pro jeřáb,“ popsal konkrétní novinky a omezení v rámci budoucí výstavby těžké mostové soupravy ve Slovinsku velitel stavebního týmu.

I z toho důvodu se vojáci při nácviku zaměřili především na nejlepší způsob, jak uvázat břemeno, aby se mohlo jeřábem přenést. Dalším důležitým úkolem bylo sladit činnost a souhru jednotlivých skupin i samotných vojáků. „ Máme tady spoustu nováčků, kteří most zatím ještě nestavěli, takže jsem předával především zkušenosti. Ukazoval jsem jim, co a jak mají dělat. Všichni se rychle zaškolili a pracují dobře,“ přiblížil jeden ze zvládnutých cílů celého cvičení velitel družstva stavební mostní čety, rotný P.J..

Těžká mostová souprava je vysoce variabilní, a proto je složité předem určit finální podobu mostu a za jakou dobu jsou vojáci ho schopni postavit. „Je tam spousta proměnných. Dejme tomu, že pokud budeme uvažovat o zesíleném jednopatrovém dvoustěnném mostu o délce 21 metrů, jsme za ideálních podmínek schopni to zvládnout za 3 až 4 dny,“ odhadl rychlost celkové výstavby poručík P. Š.. Zároveň dodal, že výkyvy teplot posledních dnů jsou pro stavbu náročné. „Za mě je horší varianta, kdy prší, protože všechny díly jsou kluzké a hrozí, že dojde k úrazu. S díly, které váží i několik tun, je to pak už opravdu o vážných zraněních.“

Postavená mostová provizoria mají v závislosti na typu a délce konstrukce nosnost přibližně 13 tun pro přejezd vozidel za sebou v jednom proudu, nebo zvládnou jedno vozidlo o váze do 44 tun. „ Mosty se pak mohou na místě nechat velmi dlouhou dobu, pokud budou podléhat technickému dozoru. I u nás po povodních zůstala celá řada provizorií, jako např. v České Krumlově,“ dodal velitel družstva stavební mostní čety, který se osobně zúčastnil stavby provizorních přemostění po povodních.

Zahraniční operaci ve Slovinsku považují vojáci především za skvělou zkušenost. „Jedeme do zahraniční operace dělat něco, co má smysl. Budeme tam vlastně pomáhat lidem,“ zhodnotil přínos vyvedení do Slovinska příslušník stavební skupiny četař M. Š. Podobně to vidí i velitel stavební skupiny. „ Je to výzva a těším se na ní. Zvláště, když vidím, že je jednotka vycvičená. Všichni tady ví, že je to užitečná práce, že nebudeme stavět mosty jen kvůli výcviku, ale z nějakého dobrého důvodu.“ 

Fotogalerie