Chemický pozorovatel – ovládat přístroje v rukavicích není nic jednoduchého

1.jpg
  • 21.10.2020
  • Zuzana Králová

Dokáže ovládat přístroje radiačního a chemického průzkumu, ochrannou masku si správně nasadí i o půlnoci a hlavně funguje jako poradní orgán svého velitele v oblasti ochrany proti zbraním hromadného ničení – mluvíme tady o chemickém pozorovateli. Tato funkce by měla být na každé rotě zastoupena minimálně dvěma vojáky. Protože je jich ale stále nedostatek a kurzy se kvůli koronaviru značně omezily, rozhodli se příslušníci 15. ženijního pluku se záštitou Vojenské akademie Vyškov uspořádat externí kurz pro své vojáky přímo v posádce Bechyně.

V prvním týdnu se desítka ženistů 15. ženijního pluku věnovala pouze teoretické přípravě. „ Nejprve se seznámili s bojovými chemickými látkami, rozdělením zbraní hromadného ničení, jak probíhá radiační a chemický průzkum a celkově s prostředky, které má chemický pozorovatel k dispozici pro hodnocení radiační a chemické situace v rozmístění své jednotky,“ popsala zlomek náplně teoretické části výuky vedoucí kurzu poručice Jitka Hladíková.

Nově získané znalosti si pak mohli cvičící vyzkoušet v druhém týdnu, kdy přišla na řadu praktická část. Pro chemického nováčka desátníka Šimona Abraháma byla nejzajímavější práce s přístroji:“ Nikdy před tím jsem se v armádě s nimi nesetkal, a tak mi to připadalo velmi zajímavé. Když jsme pak museli pracovat v oblecích, s maskou a celý přístroj si připravit a ovládat v rukavicích, nebylo to vůbec jednoduché.“

„ Pro průzkum používáme stará i nová zařízení. Od chemického průkazníku ze 70. let CHP-71, který slouží k detekci bojových chemických a průmyslových nebezpečných látek, a dozimetrického přístroje DP-86 až po novou soupravu pozorovatele, která obsahuje např. radiometr RDS 200, určený k měření úrovně radiace a stupně radioaktivní kontaminace,“ upřesnil používaný materiál instruktor kurzu rotmistr Jindřich Pajchl. Kromě měřících přístrojů nechyběly ani ochranné obleky FOP-96 (filtrační ochranný převlek) ve vzoru 95tkových maskáčů a ochranná maska OM 90, která je součástí výstroje každého vojáka.   “Podle mě je to jedna z nejlepších ochranných masek v rámci armád NATO, která se v současné době používá. Je vyrobena ze speciálního materiálu, který je lehko udržovatelný,“ dodal Pajchl.

Mezi další dovednosti chemického pozorovatele patří bezesporu i předávání zpráv CBRN (chemical, biological, radiological, nuclear). „Jedná se o standardizovaný formát zpráv, který používají všechny armády NATO k předávání dat o radiační, chemické a biologické situaci. Pozorovatel by měl umět tyto zprávy vytvářet, dešifrovat, ale také adekvátně předávat svému veliteli. Na základě právě těchto informací je i vševojskový velitel schopen přijmout účinná opatření, aby chránil svoji jednotku před účinky zbraní hromadného ničení nebo průmyslových nebezpečných látek,“ vysvětlila další téma v rámci kurzu Hladíková.

Výcvik nakonec uzavřelo závěrečné testování, jak praktických, tak teoretických znalostí. Pro Abraháma, který zakončil kurz s celkově nejlepším výsledkem, tímto ale jeho příprava nekončí. „ Můžeme ještě absolvovat kurz CBRN instruktora. Mě osobně by to bavilo a chtěl bych v tom pokračovat.“

Fotogalerie