Čeští specialisté likvidovali na Sardinii nástražné výbušné systémy

Foto: eda.europa.eu
  • 22.11.2021
  • Zuzana Králová

Záchranu lidského života i radarové stanice  – nejen to cvičili čeští specialisté v Itálii. V rámci rozehry mezinárodního cvičení Bison Counter 2021 reprezentovali Armádu České republiky vojáci 15. ženijního pluku, kteří se zapojili do celého procesu likvidace teroristické sítě.

„ V regionu fiktivních zemí se zvýšila hrozba IED (Improvizovaný výbušný prostředek), proto zástupci převážně států Evropské unie (včetně Norska a USA) poslali společné úkolové uskupení do  nejvíce zasaženého místa. Měli jsme za úkol nejen odhalit a zlikvidovat výbušná zařízení, ale také sbírat důkazní materiál a díky jeho analýze získat další potřebné informace k zneškodnění teroristické sítě,“ popsal základní zaměření cvičení major Jan Albrecht, který působil na brigádní úrovni velení.

Cvičení Bison Counter 2021 se zúčastnilo celkem 650 vojáků z 12 zemí světa, s více jak 200 kusy techniky. Hlavním organizátorem výcvikového projektu ženijních CIED specializací je Evropská obranná agentura (EDA), která v tomto ročníku vůbec poprvé zapojila také Evropské centrum pro manuální neutralizaci (ECMAN) pro strategické síly určené k neutralizaci nejzávažnějších výbušných hrozeb. „Právě ti měli na starost přípravu nejsložitějších incidentů a zároveň vyhodnocení postupů zasahujících týmu i jednotlivců,“ doplnil major Albrecht.

Cvičení se odehrávalo v pěti různých lokalitách Sardinie vzdálených od sebe i stovky kilometrů, včetně řídícího štábu na letecké základně Decimmomanu a přístavu v hlavním sardinském správním středisku Cagliary. „ První, kdo dostane zprávu o incidentu, je štáb velení úkolového uskupení proti improvizovaných výbušným prostředkům (TF CIED). Ten pak reaguje podle konkrétní situace vysláním specializované jednotky se schopností odpovídající povaze incidentu. Buď pátracího týmu (Search Team), odřadu k uvolňování cest (RCP), nebo EOD týmu, případně ženijní patroly kombinující tyto schopnosti, které se pokusí daný problém vyřešit. Pokud vhodného řešení v rámci jejich kompetencí nedosáhnou, přichází na řadu další specialisté,“ vysvětlil postup celého procesu nadporučík O. T.

Právě v ten moment mohou nastoupit i čeští MNT (Manuálně Neutralizační Techniky) specialisté. Jejich zaměřením je zneškodnění výbušnini v bezprostřední blízkosti za použití ručního nářadí nebo diagnostických přístrojů. „Řešili jsme ohrožení radarové stanice, u které teroristé umístili výbušné zařízení. Kdyby vybuchlo, zničilo by stanici a tím pádem by přestal fungovat provoz na letišti. To bezprostředně ohrožovalo bezpečnost osádek a pasažérů přistávajících letounů. Z toho důvodu jsme museli nastražené IED zlikvidovat přímo na místě tak, aby nevybuchlo,“ přiblížil jeden ze scénářů rozehry pyrotechnik specialista, nadrotmistr L. B. Zároveň dodal, že kromě ohrožení kritické infrastruktury zasahují i v případech bezprostředního ohrožení života, kdy je například výbušnina zavěšena přímo na těle člověka, nebo v případech, kdy je výbušné zařízení připojeno k chemické, biologické nebo radioaktivní látce a při výbuchu hrozí zamoření území.

Jedním z dalších neméně důležitých cílů cvičení byl i sběr důkazného materiálu. „ WIT týmy (Weapons Inteligence Team) okamžitě potom, co prvotní zasahující specialisté bezpečně zajistí hrozbu, provedou ohledání na první, polní úrovni a zajistí sběr materiálu s důkazní hodnotou. Materiál s průvodním hlášením pak předají do laboratoře, v našem případě se jednalo o Joint Deployable Exploitation and Analysis Laboratory (JDEAL), která je také projektem EDA. V laboratoři  jsou jednotlivé vzorky podrobeny hlubší a podrobnější analýze. Poslední, třetí úroveň procesu získání informací z jednotlivých incidentů zabezpečuje národní laboratoř, která byla v tomto případě umístěna v Římě. Tam se dělají opravdu např. už velmi podrobné analýzy biologického materiálu, včetně analýzy otisky prstů a DNA,“ shrnul postup při získávání a zpracování informací nadporučík O.T.

Hlavním výstupem letošního ročníku výcvikového projektu Bison Counter bylo prověřit schopnost všech zúčastněných, zasahujících specialistů i velení, reagovat správně na celou škálu incidentů ve dne i v noci a to jak na pevnině, tak i na moři. Následně pak získat potřebné informace, na jejichž základě mohou být plánovány další operace s cílem narušit a zničit teroristickou síť výrobců nástrah a improvizovaných výbušných systémů či alespoň přerušit nepřátelské distribuční, finanční, organizační a další s tím související procesy. Na získané zkušenosti v této oblasti bude navazovat další ročník tohoto cvičení, který prověří účinnost nových schopností evropských ženijních vojsk za dva roky ve Španělsku.

Fotogalerie