Asanace na Brdech pokračují i o prázdninách, lidé by neměli chodit do zakázaných oblastí

1.jpg
  • 6.7.2021
  • Zuzana Králová

Pyrotechnická očista v chráněné krajinné oblasti Brdy opět pokračuje. Po nucené pauze kvůli onemocnění COVID-19 se do určených oblastí vrátili vojáci 15. ženijního pluku, kteří tady vyhledávají starou munici či její zbytky. Pomáhají tak Vojenským lesům a statkům s likvidací nebezpečného materiálu převážně v prostorech bývalých dělostřeleckých střelnic.

Přestože si spousta lidí myslí, že Brdy už jsou zcela otevřené veřejnosti, není tomu tak. „Jsou zpřístupněné pouze částečně. Tyto prostory fungovali od 30 let minulého století jako dělostřelecké střelnice. Pozůstatky z této činnosti jsou tady obrovské,“ říká zástupce velitele týmu pro ničení chemické munice roty EOD (Explosive Ordnance Disposal) nadrotmistr Radek Mazur. Zároveň dodává, že denně se tady nachází desítky kusů fragmentů munice. „I to je hlavní důvod, proč by lidé neměli porušovat zákazy vstupu do míst, které jsou viditelně označeny výstražnými cedulemi.“

Zvláště v období letních prázdnin je ale nedodržování nařízení na běžném denním pořádku. „Vojenská policie řeší porušení zákazu vstupu do výcvikových prostorů pravidelně. Ve většině případů se jedná o narušení ze strany pěších chodců a cyklistů, v menším množství jde o porušení zákazu ze strany řidičů,“ popisuje nejčastější prohřešky tisková a informační důstojnice Vojenské policie nadporučice Nikola Rimkevič Hájková. „Ten, kdo zákaz vstupu poruší, se dopouští přestupku, který je dále řešen příslušným správním orgánem, a jsou z prostoru Vojenskou policií neprodleně vykázány“, dodává Hájková.

Jednou z dalších hrozeb je i samotné ničení nalezené munice, pokud se z důvodu jejího stavu a neschopnosti převozu musí likvidovat přímo na místě. „Prostor se samozřejmě uzavře, ale není v našich silách ho uzavřít hermeticky. Člověk, který tam nemá co dělat, se tak vystavuje dalšímu nebezpečí,“ dodává specialista z roty EOD.

Nebezpečí nalezení výbušných prostředků v minimálním množství může být i v oblastech, které jsou již přístupné. “Většina staré munice se nachází pod povrchem, takže je poměrně těžké na ni narazit. Pokud se to ale někomu stane, musí k tomu přistupovat tak, že je to vždycky nebezpečné a zavolat policii České republiky či vojenskou policii,“ vysvětluje major Radek Zápotocký – náčelník oddělení přípravy Centra technické a informační podpory 15. ženijního pluku.

Přestože se někomu může zdát, že starý materiál už nemůže být nebezpečný, opak je pravdou. „Ta hrozba se násobí tím, že munice byla použita před desítkami let. Působením různých vlivů, jako je vlhkost, střídání teplot apod., se mění vlastnosti a to k horšímu. Následky pak mohou být fatální,“ varuje nadrotmistr Mazur.

Aby se těmto nepříjemnostem předešlo, Vojenské lesy a statky informují o všech změnách a posunech v rámci asanačních prací v prostorech Brd převážně na webovém portálu mapy.cz. „Posíláme tam průběžně aktualizace, takže jsou tam nejčerstvější informace ohledně turistických tras a dalších míst, kam se může a kde se v současné době pracuje,“ upřesňuje tiskový mluvčí Vojenských lesů a statků Jan Sotona. Navíc doplňuje, že na parkovištích a naučných stezkách jsou další informační tabule, které upozorňují na zákaz vstupu do prostorů probíhajících asanací.

 

Fotogalerie