8. úkolové uskupení je připraveno vyrazit do Lotyšska

2_preprava_vojenske_techniky.jpg
  • 8.11.2021
  • Zuzana Králová

Vojáci zařazeni do 8. úkolového uskupení AČR eFP (Enhanced Forward Presence) Lotyšsko uspěli při závěrečném certifikačním cvičení na Boleticích.  Kromě hlavního úkolu, tedy přepravy vojenské techniky přes vodní překážku, se museli potýkat i s celou řadou připravených incidentů. Ženisté vyrazí do Pobaltí na začátku roku. Bechyňský útvar bude po této jednotce připravovat do mise ještě minimálně další dvě rotace.

„Od prvního dne jsme najeli na scénář, který měl vojáky 15. ženijního pluku prověřit nejen po odborné stránce, ale i po té vševojskové. Proto řešili situace jako dopravní nehodu, chemický útok nebo napadení nepřítelem,“ upřesnil náplň cvičení zástupce náčelníka štábu 15. ženijního pluku podplukovník Martin Štencl. Třídenní program připravovali tentokrát zástupci pluku v součinnosti s Velitelstvím výcviku vojenské akademie Vyškov. „Výcvik jsme se snažili nasimulovat na podmínky zahraniční operace, aby si příslušníci 8. ÚU vyzkoušeli fungovat nejen jako vojáci-profesionálové, ale i jako lidé v izolovaném prostředí. I když se to nezdá, je to jedna z velmi důležitých rolí,“ upřesnil kapitán Petr Novák z Vyškova.

Mezi hlavní úkoly pro pontonovou četu patřilo provedení rekognoskace vodní překážky, zřízení přívozového přepraviště a přeprava techniky přes vodu ve ztížených podmínkách. „S tímto úkolem samozřejmě souvisí i zabezpečení jednotky za přesunu vozidel v kolonách až na místo určení.  Poté následuje shoz člunů a jednotlivých pontonových dílů do vody. Ty se spojí v soulodí a na něm pak můžeme přepravovat přesunující se jednotku na druhý břeh,“ popsal postup při plnění rozkazu vedoucí praporčík 8. úkolového uskupení nadrotmistr V. B. Zároveň dodal, že takto sestavené přívozové přepraviště dokáže unést až 120 tun techniky a materiálu.

Vojáci 15. ženijního pluku se do zahraniční operace připravovali více jak půl roku. „Protože jsme museli doplňovat počty vojáků i z jiných jednotek, spousta z nich neuměla s pontony na začátku vůbec zacházet. Po pár společných výcvicích si však vojáci doplnili nezbytné odborné znalosti i praktické dovednosti v obsluze na požadovanou úroveň. Důležitá je souhra a motivace, a tu kluci určitě mají,“ doplnil velitel 8. úkolového uskupení eFP Lotyšsko kapitán Jan Dvořák.

Ženisté mají v Lotyšsku zabezpečovat všeobecnou ženijní podporu pohybu vojsk pro spojenecké jednotky. Pro většinu vojáků tato zahraniční operace představuje hlavně cenné zkušenosti. „ Jedeme tam podpořit naše koaliční partnery ve společném úsilí NATO, spolupracovat a cvičit se zahraničními jednotkami. Zároveň ale chceme i důstojně reprezentovat Českou republiku a naši armádu. Naší prioritou je také to, abychom se všichni ve zdraví vrátili ke svým rodinám,“ dodal vedoucí praporčík.

Fotogalerie