270 vojáků a více jak 100 kusů techniky cvičili v rámci Engineer Spirit 2023

Engineer Spirit 2023
  • 15.1.2024
  • Zuzana Králová

Vůbec největší ženijní cvičení letošního roku, Engineer Spirit 2023, mají za sebou čeští i slovenští ženisté. Mezinárodního cvičení se zúčastnili vojáci 153. ženijního praporu, 91. ženijního pluku ze slovenské Seredě a ženijní četa ze 71. mechanizovaného praporu z Hranic. Zdokonalovali se především v plnění úkolů ženijní podpory pro 7. brigádní úkolové uskupení v rámci kolektivní obrany NATO. 

„V praxi to znamená, že štáb ženijního praporu dostane požadavky od manévrových jednotek. Na základě toho vojáci naplánují a následně i vybudují systém zákopů, okopů pro vojenskou techniku a pro ochranu vojáků,“ upřesnil konkrétní úkoly zadané rozehrou zástupce náčelníka štábu 15. ženijního praporu podplukovník Bohumil Falát. 

Kromě budování ochranných staveb, výbušných i nevýbušných zátarasů v rámci prostoru obrany museli ženisté zajistit pohyb manévrových jednotek. „Sem patří např. úprava cest, překonání vodních překážek pomocí přívozových přepravišť či likvidace nástražných výbušných systémů,“ popsal další ženijní úkoly v rámci předem nachystaných scénářů major Ondřej Prokop, náčelník skupiny rozehry.

Vojáky v průběhu cvičení zaměstnávala i celá řada incidentů, které reflektovali aktuální trendy a vývoj na současných bojištích. „Činnost diverzních skupin, hybridní působení nepřítele, rušení rádiové sítě, až po využití průzkumných dronů, ale i dronů nesoucích munici,“ přiblížil jen malý zlomek z dílčích částí rozehry major Prokop.

Prvního ročníku Engineer Spirit se zúčastnilo na 270 vojáků a přes 100 kusů techniky. Hlavní část cvičení se odehrála ve vojenském újezdu Libavá. Vojáci cvičili ale i na slovenské straně, v Seredi, kde působili vojenští potápěči a pontonová četa. „ Pro nás je toto cvičení zásadní, protože naposledy jsme v tak velkém rozsahu cvičili ještě před Covidem. Je skvělé si vyzkoušet spolupracovat se Slovenskou stranou a veškerou dokumentaci zpracovávat na úrovni NATO, tedy v anglickém jazyce,“ zhodnotil přínos cvičení velitel 153. ženijního praporu podplukovník Petr Moravec. 

 Mezinárodní cvičení Engineer Spirit bude mít svoje pokračování i v dalších letech. V příštím roce by se měla větší část cvičení odehrát na slovenské straně a v menší míře na českém území. Následně se bude opakovat co dva roky střídavě v Čechách a na Slovensku. 

 

Fotogalerie