Home page > Zahraniční operace

Zahraniční operace

Příslušníci 15. ženijního pluku byli doposud nasazeni v celé řadě zahraničních operací.

Pozn. Tato část stránek je stále rozpracována ...

 

 

Účast ženijních jednotek na území bývalé Jugoslávie
          


Zahraniční operace na území bývalé Jugoslávie, jichž se zúčastnila Československá a od roku 1993 Česká armáda, měly charakter kontroly plnění mírových dohod či humanitárních misí.

Mise OSN UNPROFOR a UNCRO s cílem nastolení míru v bývalé Jugoslávii se od dubna 1992 účastnili vojáci československého praporu a prvním úkolem ženijní čety bylo budování základen, stanovišť a odminování prostoru působení. Následujícího roku byla účast ženistů rozšířena na rotu.

Následující významnou mísí, na níž měli podíl i ženisté, byla v letech 1995 – 1996 operace IFOR. Od února 1996 se jí účastnil 6. mechanizovaný prapor AČR. Cílem této operace byl dohled nad uskutečňováním vojenských aspektů Daytonské mírové dohody – zastavení násilí, navázání důvěry a obnova Bosny a Hercegoviny.

Navazující operací byla SFOR na území Bosny a Hercegoviny a Chorvatska. Ve struktuře mechanizovaného praporu byla zařazena ženijní rota. Kromě odminování míst vlastního působení čistili i komunikace a prostory oprav mostů. Například jen za rok 1996 v prostoru odpovědnosti českého praporu odminovali čeští ženisté celkem 61 minových polí a zneškodnili 1714 protipěchotních a 84 protitankových min.

Příslušníci EOD týmu také likvidovali v trhacích jámách  v terénu nalezené nebo zabavené zbraně a munici. Ženisté školili příslušníky praporu i civilní obyvatelstvo s cílem snížení rizik při nálezu výbušnin. Dohlíželi i na odminovací práce specialistů Armády Republiky srbské.

Operace EUFOR v Bosně a Hercegovině se ženisté v letech 2005 – 2006 účastnili jako příslušníci strážní roty. A konečně se podíleli i na operaci KFOR k zajištění situace na teritoriu Kosova. Zabývali se opět výstavbou základen, dále opravami a zimní údržbou komunikací a opravami mostů.

Ženisté také personálně zajišťovali 14. a 16. kontingent AČR KFOR v letech 2009 a 2010.

Zdroj: VHÚ

 

 

Účast ženijních jednotek na Blízkém východě


S cílem eliminovat nebezpečí přicházející z rizikové oblasti Blízkého východu se také Armáda ČR zapojila do tamních mírových, humanitárních ale i ryze vojenských operací.

Na operaci ISAF měli důležitý podíl i ženisté AČR. V roce 2004 byl do Kábulu na mezinárodní letiště vyslán kontingent tvořený pyrotechnickým odřadem a meteorologickou skupinou. Dvě skupiny pyrotechnického odřadu prováděly pyrotechnický a ženijní průzkum letiště a jeho bezprostředního okolí. Staraly se také o likvidaci nalezené munice a nástražných systémů. Od října 2004 začal pyrotechnický odřad vyčleňovat tým ochrany proti improvizovaným výbušným zařízením do hotovostního systému ISAF pro celý operační prostor Kábul. Postupně se vystřídalo šest odřadů v půlročních cyklech. Český kontingent byl z kábulského letiště stažen v roce 2007.

Ženisté se větším rozsahu vrátili do Afganistánu v roce 2008, kdy zajišťovali opět EOD týmy pro provinční rekonstrukční tým v Logaru. Toto nasazení skončilo v roce 2013.

V Afganistánu příslušníci EOD týmů odmilovávali místa zájmových prostorů, místa rozvojových projektů provinčního rekonstrukčního týmu Logar, zajišťovali pyrotechnický průzkum komunikací používaných spojeneckými misemi a vyjížděli k nálezům a likvidaci improvizovaných výbušných systémů, munice a zbraní.

K nasazení českých ženistů v zahraničí ale dochází i mimo rámec misí OSN, EU nebo NATO. V roce 2010 skupina devíti ženistů, tehdejšího 152. ženijního praporu Rakovník a 153. ženijního praporu Olomouc, tři měsíce čistila s pomocí dvou dálkově ovládaných zařízení BOŽENA  terén v oblasti řečiště řeky Jordán v Jordánském království.

Zdroj: VHÚ

Nahoru