O nás

 

15. ženijní pluk Generála Karla Husárka
15. ženijní pluk je určen k plnění úkolů ženijní podpory všech druhů činností a operací Armády České republiky pod vedením NATO, EU či OSN. Dlouhodobě se podílí na plnění úkolů Armády České republiky jak na území České republiky tak i zahraničí. Současně zajišťuje podporu IZS k plnění humanitárních úkolů civilní ochrany v době míru i za války.

V současnosti 15. ženijní pluk společně s jeho velením a štábem tvoří Centrum technické a informační podpory EOD, Prvek posádkové podpory a dva ženijní prapory - 151. ženijní prapor s dislokací v posádce Bechyně a 153. ženijní prapor s dislokací v posádce Olomouc.

Součástí ženijních praporů jsou záchranné roty, které jsou primárně určeny k podpoře Integrovaného záchranného systému a k plnění humanitárních úkolů civilní ochrany v době míru i za války.

H l a v n í   ú k o l y :

  • bojová a všeobecná ženijní podpora všech druhů činností a operací AČR
  • podpora Integrovaného záchranného systému a plnění humanitárních úkolů

P r i o r i t y   ž e n i j n í h o   v o j s k a :

  • opatření k zabezpečení pohybu vlastních vojsk
  • opatření k omezení pohybu nepřítele
  • všeobecná ženijní podpora ochrany jednotek
  • v rámci IZS vyčleňuje speciální odřady k plnění záchranných, vyprošťovacích a likvidačních prací

 

 

151. ženijní prapor BechyněPrapor je předurčen k posílení úkolových uskupení při plnění nejsložitějších úkolů ženijní podpory, EOD podpory a stavby mostních provizoríí. Je schopen plnit další nevojenské a humanitární úkoly v rámci IZS.

Strukturu praporu tvoří velení a štáb, velitelská, ženijní, pontonová a záchranná rota, ženijní mechanizovaná, ženijní stavební rota, rota EOD, rota pyrotechnického průzkumu, rota logistiky a obvaziště.

Od 1. 1. 2017 má ve své struktuře začleněny jednotky Aktivních záloh – záchrannou a pontonovou rotu.

 

 

153. ženijní prapor OlomoucPrapor plní úkoly spojené s ženijní podporou činností AČR, realizuje ženijní opatření k omezení pohybu nepřítele, zabezpečení pohybu vlastních vojsk a všeobecné ženijní podpory ochrany jednotek. V rámci IZS vyčleňuje speciální odřady k plnění záchranných, vyprošťovacích a likvidačních prací.

Strukturu praporu tvoří velitelství a štáb, dále velitelská, ženijní, ženijní mechanizovaná, ženijní stavební, záchranná rota, rota EOD, rota logistiky a obvaziště.

Od 1. 1. 2017 má ve své organizační struktuře začleněnu záchrannou rotu Aktivních záloh.

Nahoru