Úvodní stránka > Historie pluku

Historie pluku

Historie 15. ženijního pluku začíná již dnem 1. prosince 2003, kdy v souvislosti s reformou Armády České republiky byla vytvořena 15. ženijní záchranná brigáda, jejíž velitelství bylo dislokováno v posádce Bechyně. Do její podřízenosti přešly ženijní prapor v Bechyni a šest záchranných útvarů – v Kutné Hoře, Rakovníku, Jindřichově Hradci, Bučovicích, Olomouci a Hlučíně.

K 1. říjnu 2008 byla zreorganizována na 15. ženijní brigádu, která byla složena ze 151. ženijního praporu (žpr) v Bechyni, 152. žpr a Samostatné záchranné roty v Rakovníku, 153. žpr a Samostatné záchranné roty v Olomouci.

Dnem 1. prosince 2013 byl další reorganizací vytvořen 15. ženijní pluk, jehož velení a 151. ženijní prapor jsou dislokovány v posádce Bechyně a 153. ženijní prapor v posádce Olomouc. Součástí obou praporů jsou i záchranné roty.

Zahraniční mise, cvičení:

 • SFOR – Bosna a Hercegovina 2003 - ženijní rota jako část mechanizovaného praporu
 • ISAF – Afghánistán 2004-2006 - EOD Týmy v Kábulu, Afghanistan International Airport - KAIA
 • EUFOR - Bosna a Hercegovina 2005, 2006 - strážní rota
 • KFOR – Kosovo 2003 - 2009 - ženijní četa
 • ISAF – Afghánistán od 2008 - EOD Týmy pro PRT Lothar
 • KFOR – Kosovo leden - červenec 2009, únor - září 2010 - prapor - 14. a 16. kontingent
 • cvičení BOŽENA DEMINER duben – červenec 2010 - na území Jordánského království

Zásahy, cvičení:

 • povodně 2009
 • povodně 2010 - v průběhu srpnových povodní působilo na Liberecku a Ústecku až 178 příslušníků 15. žb se 128 kusy techniky. Příslušníci samostatných záchranných rot se podíleli na evakuaci a následné pomoci při odklízení následků, ženisté se podíleli především stavbou 20 mostních provizorií z mostových souprav MS o celkové délce 363 metrů a jedno mostní provizorium z TMS o délce 66 kusů
 • povodně 2013 – na odklízení následků červnových povodní v severních Čechách a následné stavbě mostních provizorií bylo nasazeno až 166 osob se 119 kusy techniky
 • ZÓNA 2009, 2010 – součinnostní cvičení složek IZS při havárii jaderné elektrárny
 • Collective Shield 2009 – operace ke stabilizaci, rekonstrukci a vojenské pomoci v rámci česko – slovenského bojového uskupení EU BG
 • Cooperative Effort 2011 – závěrečná fáze přípravy 9. jednotky PRT Lógar před nasazením v Afgánistánu
 • Nákaza 2011 – sladění činnosti složek IZS při výskytu nákazy zvířat ptačí chřipkou, antraxem či slintavkou a kulhavkou
 • LABE 2011 - společné cvičení ve stavbě pontonového mostu přes řeku Labe
 • DUNAJ 2012 - stavba pontonového mostu přes řeku Tisu za účasti českých a maďarských ženistů
 • Network Challenge – připravenost a schopnost spojovacích jednotek a útvarů k zabezpečení spojení a informační podpory

Nahoru