Home page > Historie pluku

Historie pluku

2003 – 2008                          15. ženijní záchranná brigáda

Historie 15. ženijního pluku je spjata s datem 1. prosince 2003, kdy v souvislosti s reformou Armády ČR vznikla 15. ženijní záchranná brigáda (15. žzb). Její velitelství bylo vytvořeno v posádce Bechyně a to především ze zrušených ženijních útvarů, 2. ženijního praporu v Janovicích nad Úhlavou, 7. ženijního praporu v Hranicích,
11. ženijního pluku v Litoměřicích a výcvikové základny ženijního vojska v Litoměřicích. Útvary brigády nebylo nutné nově budovat, protože došlo k převzetí do podřízenosti tehdejších záchranných a výcvikových základen a 4. ženijního praporu v Bechyni, který byl reorganizován na 151. ženijní prapor. Dne 17. prosince 2003 se konala slavnostní inaugurace 15. ženijní záchranné brigády a následně došlo k reorganizaci záchranných a výcvikových základen na záchranné prapory a k vytvoření samostatného záchranného praporu v Hlučíně.

Při příležitosti 87. výročí vzniku Československa propůjčil 27. října 2005 prezident České republiky 15. ženijní záchranné brigádě bojový prapor a historický název „Generála Karla Husárka“.

 

2008 – 2013                15. ženijní brigáda „Generála Karla Husárka“

15. ženijní brigáda vznikla k 1. říjnu 2008 reorganizací 15. ženijní záchranné brigády. Tvořilo ji velitelství
15. ženijní brigády a 151. ženijní prapor v Bechyni, 152. ženijní prapor a Samostatná záchranná rota v Rakovníku, 153. ženijní prapor a Samostatná záchranná rota v Olomouci.

 

2013 – 2019               15. ženijní pluk „Generála Karla Husárka“

V roce 2013 byl transformací 15. ženijní brigády vytvořen 15. ženijní pluk. Transformace byla rozsáhlá a měla zásadní dopad na strukturu tohoto jediného svazku ženijního vojska Armády České republiky.

15. ženijní pluk je v přímé podřízenosti velitele pozemních sil. Úkoly bojové a všeobecné ženijní podpory vojsk nyní plní ve struktuře velení a štábu pluku, dvou ženijních praporů a Centra technické a informační podpory EOD, jež je v přímé podřízenosti velitele pluku. V sestavě každého ženijního praporu je záchranná rota.

Jednou z nejvyšších priorit 15. ženijního pluku je trvalá připravenost k poskytnutí celého spektra bojové a všeobecné ženijní podpory úkolovým uskupením brigádního typu pozemních a vzdušných sil při obraně ČR nebo zahraničních operacích. Další prioritou je trvalá připravenost k poskytnutí ženijních a záchranných schopností při řešení krizových stavů a mimořádných událostech na území ČR jako podpůrná složka ve prospěch integrovaného záchranného systému.

Ke splnění těchto úkolů jsou jednotky 15. ženijního pluku trvale připravovány formou taktických cvičení a velitelsko-štábních cvičení v součinnosti s ostatními jednotkami AČR. Kromě toho plní 15. Ženijní pluku také důležité mírové úkoly při ženijní úpravě vojenských výcvikových prostorů a základen AČR.

 

„Sloužíme, abychom pomáhali!“

Nahoru