Home page > Divizní generál Karel Husárek

Divizní generál Karel Husárek

Divizní generál Karel Husárek
31. 1. 1893 Čechovice – 26. 7. 1972 Praha

Nositeli jeho jména se stali příslušníci ženijního vojska AČR – 15. ženijního pluku

Významný stratég československé prvorepublikové armády
Ředitel Ředitelství opevňovacích prací
Tvůrce podrobného plánu výstavby československého opevnění a jeho programu výstavby v roce 1937

 

Po vypuknutí 1. světové války narukoval do rakousko-uherské armády jako ženista. Na východní frontě byl zajat a v roce 1917 vstoupil do československých legií v Rusku. Na transsibiřské magistrále prokázal v roce 1918 vynikající odborné schopnosti při obnově železnic poškozených v bojích proti bolševikům.

Do vlasti se vrátil v únoru 1920. V letech 1933 – 1938 působil ve vrcholových funkcích Hlavního štábu československé armády. Proslul jako přední československý odborník moderního pevnostního stavitelství. Ve funkci ředitele opevňovacích prací prosadil závazný program pevnostní výstavby. Na podzim 1938 působil jako ministr veřejných prací.

V letech 1945 – 1950 byl perzekuován a zbaven hodnosti divizního generála.

V roce 1991 byl rehabilitován a byla mu navrácena vojenská hodnost.

 

Udělená vyznamenání

Česká republika       Kříž obrany státu in memoriam (2008)

Československo         Československý válečný kříž 1918 se dvěma lipovými ratolestmi (1920)
                                   Řád Sokola s meči (1919)
                                   Československá revoluční medaile 1914 – 1918 (1920)
                                   Československá medaile Vítězství 1918 (1920)

Francie                      Řád čestné legie IV. třídy – důstojník (1933)
                                   Řád čestné legie V. třídy – rytíř
                                   Válečný kříž 1914 – 1918 s hvězdou (1919)

Jugoslávie                  Řád Jugoslávské koruny II. třídy (1935)

Rakousko-Uhersko  Vojenská záslužná medaile (Signum Laudis) bronzová (1914)

Rumunsko                 Řád Rumunské hvězdy s meči II. třídy (1934)

Rusko                        Řád sv. Anny s meči II. třídy (1919)

 

Zdroj foto: minimuzeum.com

Nahoru