Úvodní stránka > Aktuality > Ženisté trénují na Boleticích minování

Ženisté trénují na Boleticích minování

Více než sto vojáků se ve dnech 18. – 28. dubna účastní výcviku v ostrém trhání a minování ve Vojenském újezdu v Boleticích. Zapojeni jsou jak ženisté ze 151. ženijního praporu, tak vojáci z útvarů 4. brigády rychlého nasazení.

„151. ženijní prapor je součástí 4. BÚU (brigádní úkolové uskupení) a v rámci něj plní úkoly ženijního zabezpečení, mezi které mimo jiné patří podpora pohybu vlastních vojsk a omezení pohybu nepřítele. V rámci těchto oblastí zde na ženijním cvičišti Sádlno trénujeme zřizování minových polí rojnicovým způsobem nebo pomocí minového provazce, odminování a zřizování průchodů v minových polích,“ uvádí major Josef Lenghardt, zástupce velitele 151. ženijního praporu.

Výcvik probíhá ve dvou fázích, v první s cvičnou a ve druhé s ostrou ženijní municí. Ostré trhání a minování je vrcholným výcvikem v ženijních zátarasech pro vojáky ženijních odborností.

Minový provazec

Při zřizování minového pole ručním způsobem pomocí minového provazce jsou vojáci rozdělení do dvojic a každý z nich má za úkol položit dvě protitankové miny PTMiBa III. „První z dvojice se vyplazí, položí miny dle stanovených postupů a vrátí se zpět do okopu. Následně vyrazí další a provede tu samou činnost. Takto se vojáci střídají do té doby, dokud není položeno požadované minové pole. Vojáci, kteří neprovádí činnost v minovém poli, provádí krytí z okopu,“ vysvětluje nadporučík Josef Kurfiřt, zástupce řídícího výcviku.

Odminování probíhá stejným způsobem, s tím rozdílem, že se protitankové miny vyhledávají pomocí minových bodců. „V tomto případě se jedná o vlastní minové pole, takže jsou to pro nás známé miny a můžeme je deaktivovat. To znamená, že po nalezení miny ji opětovně zajistíme dopravní pojistkou, aby s nimi bylo možné bezpečně manipulovat,“ doplňuje nadporučík Kurfiřt.

Průchod v minovém poli nepřítele - bezpečná cesta pro vlastní jednotky ve výbušném zátarasu

Průchod v minovém poli se provádí po družstvech, která mají dané své úseky. Prostřední dvojice, která vyráží jako první, určuje směr průchodu. Vojáci po obou stranách jej rozšiřují. „Průchody v minových polích se zřizují pro vlastní vojska, aby se mohla přiblížit nepříteli a manévrovat,“ uvádí kapitán Michal Olah, řídící výcviku. „Nalezené miny jsou označeny praporky. Po vyznačení celého průchodu, jsou jednotlivé miny vytaženy z lůžka na dálku, a to proto, že mohou být zajištěny proti zvednutí. Tímto způsobem předcházíme případným ztrátám na životech. Vyzvednuté miny jsou odsunuty mimo průchod tak, aby byl čistý. Ve skutečnosti tato činnost většinou probíhá v noci, protože jakýkoliv zřízený zátaras je nepřítelem sledován a ostřelován tak, aby co nejvíce plnil svůj účel, „uzavírá kapitán Olah.

Fotogalerie

Nahoru