Home page > Aktuality > Ženisté trénovali minování

Ženisté trénovali minování

Více než sto vojáků se ve dnech 3. až 13. dubna účastnilo výcviku v ostrém trhání a minování na ženijním cvičišti ve Vojenském újezdu v Boleticích. Zapojeni byli jak ženisté ze 151. ženijního praporu, tak vojáci ze 4. brigády rychlého nasazení.

151. ženijní prapor je součástí 4. brigádního úkolového uskupení, v rámci kterého plní celou škálu úkolů ženijní podpory. Mezi tyto úkoly mimo jiné patří pokládání minového pole, nebo naopak v minovém poli nepřítele vytvoření bezpečných průchodů pro postupující jednotky. Ostré trhání a minování je pro ženisty vrcholným výcvikem v ženijních zátarasech a probíhá ve dvou fázích, v první s cvičnou a ve druhé s ostrou ženijní municí. A právě to bylo předmětem čtrnáctidenního výcviku na ženijním cvičišti Sádlno ve Vojenském Újezdu Boletice, kde se bechyňští ženisté společně s vojáky ženijních odborností 4. brigády rychlého nasazení zdokonalovali ve zřizování minových polí rojnicovým způsobem nebo pomocí minového provazce, zřizování průchodů v minových polích a odminování.

Po celou dobu minování je kladen velký důraz na bezpečnost a pohyb po ženijním cvičišti se provádí po přesně stanovené ose. Minování pro vojáky začíná v bojové výdejně munice, kde si převezmou dvě protitankové miny PTMiBa III. Následně s nimi pokračují na stanoviště, kde jsou miny překontrolovány pyrotechniky, zda nejsou poškozené. V adjustačním okopu vojáci pod dozorem svého velitele vloží do miny rozbušku a pak už se dostávají k samotnému pokládání min.

Při zřizování minového pole pomocí minového provazce pracují vojáci ve dvojicích. První z nich se plazí, položí miny dle stanovených postupů a vrací se zpět do okopu. Následně s minami vyráží další a provede tu samou činnost. Minová pole zřizovaná pomocí minového provazce se provádí v možném dotyku s nepřítelem. Proto ostatní, kteří neprovádí činnost v minovém poli, zajišťují krytí palbou z okopu. V případě zřizování minového pole v prostoru, který nepřítel neovládá palbou, by byl použit rojnicový způsob.

Odjištění protitankové miny PTMiBa III se provádí po jejím uložení do vyhloubeného lůžka vyjmutím dopravní pojistky a našroubováním automatické pojistky. Poté je mina přikryta drnem a zamaskována.

Vytváření průchodů v minovém poli probíhá v týmech, kdy ženisté pomocí minových bodců a detektorů kovů propátrávají terén. Pokud objeví minu, označí ji a ke každé nalezené mině připevní kotvičku s výtažným lanem, pomocí kterého jsou miny vyzvednuty z lůžka na dálku. Dodržením tohoto postupu se předchází případným ztrátám na živé síle v případě, že miny budou zajištěny proti zvednutí.

Cílem výcviku nebylo pouze prověření jednotlivců, jejich návyků a dovedností v přesném plnění úkolů při zřizování minových polí a průchodů v nich, ale šlo také o sladění jednotek 4. brigádního úkolového uskupení pro nasazení v rámci společného nasazení.

 

Foto: nadrotmistryně Marcela Alexa, 151. ženijní prapor Bechyně

Fotogalerie

Nahoru