Úvodní stránka > Aktuality > Ženisté bojují na trenažérech v CSTT Brno

Ženisté bojují na trenažérech v CSTT Brno

Ve dnech 30. října – 3. listopadu probíhá u 151. ženijního praporu 15. ženijního pluku štábní cvičení „SMART ENGINEER  2017“ v Centru simulačních a trenažérových technologií (CSTT) v Brně. Cvičení se účastní celkem sto vojáků, z řad příslušníků
15. ženijního pluku, zároveň se do něj zapojili i příslušníci 7. mechanizované brigády
a slovenští kolegové z ženijního praporu Sereď.

Jeho hlavním cílem je zdokonalit a prověřit činnost ženijního praporu při plnění úkolů ženijní podpory. „Chceme prověřit zejména velitele a štáb v hodnocení situace, v přijímání rozhodnutí a správné reakci na informace v průběhu bojové činnosti, včetně informačního toku,“ vysvětlil řídící cvičení plukovník Roman Červek.

„Námětem cvičení je plnění úkolů ženijní podpory obranného boje v sestavě brigádního úkolového uskupení “, pokračuje plukovník Červek. „Ženisté se tak během cvičení musí vypořádat s incidenty ve scénáři, které jsou záměrně zvoleny tak, aby se co nejvíce přiblížily reálné situaci.“ Skupina rozehry simuluje cvičícím incidenty jako, explozi nalezené munice, monitorování uprchlíků, průzkum řeky Ohře pro zřizování přepravišť, budování ochranných staveb, zřizování výbušných a nevýbušných zátarasů v prostoru obrany bÚU.

Využití simulačních technologií v rámci štábních cvičení přináší cvičícím řadu výhod, kdy lze vést boj s minimálními náklady oproti reálnému prostředí. Umožňuje rozehrávat různé situace, které komplikují vojákům činnost a tím důkladně procvičit rozhodovací proces velitelů na všech úrovních s využitím datového a fónického spojení.

Cvičení s využitím simulačních technologií neprobíhá u ženistů poprvé. Mezi roky 2005 až 2014 se uskutečnila mimo jiné řada cvičení u tehdejších záchranných praporů se zaměřením na plnění úkolů ve prospěch Integrovaného záchranného systému. V letošním roce tak bechyňští zavítali na CSTT již po třicáté.

Fotogalerie

Nahoru