Úvodní stránka > Aktuality > Zdokonalovací výcvik Aktivních záloh

Zdokonalovací výcvik Aktivních záloh

Ve dnech 20. - 24. března proběhlo v posádce Bechyně cvičení záchranné roty AZ 151. ženijního praporu, jehož cílem bylo provést zdokonalovací výcvik v jednotlivých odbornostech a stmelit příslušníky jednotky AZ s profesionálními vojáky.

Po splnění cyklu povinných školení v úvodní části byla na programu odborná příprava po četách. Záchranná četa prováděla dálkovou dopravu vody a strojní četa, spolu s ostatními řidiči jednotky, se zdokonalovala v řízení vozidel omezenými průchody. Dekontaminační četa absolvovala blok teorie OPZHN.

Třetí den byl ve znamení střeleb a večer příslušníci AZ absolvovali orientační pochod v terénu v okolí Bechyně.

Zaměstnání pokračovalo dalším blokem odborné přípravy, v jejímž rámci měla záchranná četa na programu výcvik v používání ženijní mechanizace, záchraně osob z nepřístupných míst a poskytování první pomoci. Příslušníci dekontaminační čety podpořili své profesionální kolegy při výstavbě a provozu místa speciální očisty.

Fotogalerie

Nahoru