Home page > Aktuality > Útok špinavou bombou na bechyňské letiště

Útok špinavou bombou na bechyňské letiště

Taková situace by mohla nastat na jakémkoli letišti v Evropě. Z tohoto důvodu se v Bechyni prakticky procvičovala situace teroristického útoku špinavou bombou na prostor letiště.

Ve dnech 15. - 19. února 2016 proběhl udržovací výcvik UNPCRS (United Nations Peacekeeping Capability Readiness System) záchranné roty 151. ženijního praporu 15. ženijního pluku s tématikou dekontaminace osob a techniky. Výcvik byl zahájen teoretickou přípravou záchranných dekontaminačních čet, která byla současně přípravou pro síly a prostředky působící ve prospěch ARMS (armádní radiační monitorovací síť). V jejím rámci šlo mimo jiné o seznámení se s legislativou, řešící krizové řízení a Integrovaný záchranný systém, dále s tzv. Atomovým zákonem a havarijními plány jaderné elektrárny Temelín a Dukovany.

„Námětem praktického výcviku byl teroristický útok špinavou bombou na zařízení letiště. Jednotky zahájily činnost radiačním průzkumem prostoru útoku a vytyčením kontaminované oblasti. Poté provedly evakuaci zasažených osob radioaktivní látkou a současně jejich dekontaminaci,“ vysvětlil nadporučík Viliam Demeter, zástupce velitele záchranné roty. Jednotka následně řešila problém dekontaminace letecké techniky, která se nacházela přímo v zasaženém prostoru a dalších objektů letiště, důležitých pro řízení letového provozu. „Družstvo radiačního a chemického průzkumu pokračovalo odběrem vzorků pro účely podrobného rozboru izotopového složení radioaktivních látek. Všichni příslušníci družstva si tak procvičili částečnou dekontaminaci použitého vlastního materiálu a techniky.“

Následovala dekontaminace kolové a obrněné pásové techniky. Dekontaminace lehké vojenské techniky byla provedena dekontaminační soupravou LINKA-82, což je víceméně linkový způsob průjezdu dekontaminačním rámem. Pásová technika byla na dalším pracovišti dekontaminována kartáčovým způsobem, ručně za pomoci rozvinutého pracoviště vozidla ACHR.

„Nejnáročnějším rozhodně byla dekontaminace letadla, která se musela dělat svrchu, tedy pomocí vysokozdvižné plošiny a pro vojáky bylo náročné pracovat ve výšce v protichemickém obleku OPCH 05 a ochranné masce OM 90,“ zhodnotil poručík Radek Burda, velitel dekontaminační čety.

„Výcvik záchranných dekontaminačních čet splnil svůj účel. Jednotka radiačního a chemického průzkumu si procvičila odběr vzorků, vytyčení prostoru kontaminovaného radioaktivními látkami a předávání zpráv CBRN. Jednotky dekontaminace si procvičily speciální případy dekontaminace,“ uzavřel nadporučík Demeter.

Fotogalerie

Nahoru