Home page > Aktuality > Studenti zasedli na operačku

Studenti zasedli na operačku

Několik mrtvých při výbuchu chemické továrny, ze které nadále uniká nebezpečná látka, následná evakuace a dekontaminace osob i techniky. Požár benzinové nádrže, vyhledání a vyproštění osob ze zřícené budovy, průzkum neznámého objektu, ve kterém byla nalezena radioaktivní látka. Takové krizové situace byly připraveny pro cvičící jednotky právě probíhajícího cvičení
RAINBOW III.

Do cvičení se aktivně zapojili i studenti ČVUT oboru krizového řízení. V rámci jednotlivých situací jim byly přiděleny úlohy OPIS (Operačního a informačního střediska), kde si rozdělili konkrétní funkce. Studenti se tak ocitli v roli místostarosty a tajemníka, zástupce hasičského sboru, vodohospodáře, energetika, ale i zástupce ČD či zapisovatele. Na vlastní kůži si vyzkoušeli přijímání tísňových zpráv, jejich zhodnocení a řízení celého zásahu. V krátkém časovém úseku museli rozhodnout jaký tým nasadit do akce, vyslat jej na místo nehody, vyžádat pomoc od jiných orgánů, poskytnout informační podporu veliteli zásahu, ale i obstarat komunikaci s veřejností.

Fotogalerie

Nahoru