Úvodní stránka > Aktuality > Specialisté se v Bechyni učili, jak identifikovat improvizovanou výbušninu

Specialisté se v Bechyni učili, jak identifikovat improvizovanou výbušninu

Ve dnech 5. – 12. dubna se u 15. ženijního pluku v Bechyni uskutečnil kurz identifikace podomácku vyráběných výbušnin (HME Basic – Home Made Explosives). Zúčastnilo se jej 36 specialistů z řad EOD jednotek 15. ženijního pluku a Vojenské policie. Ti se pod vedením instruktorů z Centre of Excellence Explosives Ordnance Disposal v Trenčíně, Centra testování munice v Novákách a Univerzity Pardubice učili rozpoznat základní aspekty HME a následně volit adekvátní postupy zajištění bezpečnosti místa nálezu.

„Jedná se o základní kurz určený pro příslušníky taktických manévrových jednotek, zaměřený především na vizuální identifikaci. To znamená, aby vojáci, kteří objeví domácí výrobnu výbušnin, dokázali identifikovat jak a z čeho byla HME vyrobena, jaká jsou rizika v příslušné situaci a především jak se v takovém prostředí chovat,“ vysvětluje major Petr Tomiczek, příslušník CTIP EOD (Centra technické a informační podpory EOD).

Kurz je rozdělený do dvou částí. První část je zaměřena na teorii, která je proložena praktickými ukázkami účinků různých látek. Druhá část je praktická, kdy účastníci kurzu pod vedením chemiků z Univerzity Pardubice a Centra testování munice zkouší připravovat nejrůznější směsi pro výrobu improvizovaných výbušnin. „Jsou to necitlivé směsi, které se pod dohledem pyrotechniků kontrolovaně odpalují na dálku. V průběhu toho chemik popisuje nejrůznější příznaky – vizuální a akustické, ze kterých je možné vyvodit širokou škálu indicií. Například z barvy dýmu, který je samozřejmostí každého výbuch, lze vyčíst přítomnost určitých látek. Cílem kurzu není naučit, jak se improvizované výbušniny vyrábějí, ale seznámit vojáky s jednotlivými skupinami látek a výslednými produkty, aby byli schopni HME identifikovat, adekvátně na ně reagovali a uvědomovali si veškerá rizika,“ popisuje průběh kurzu major Tomiczek.

Součástí praktické části je i řešení modelové situace – nalezení domácí výrobny výbušnin.

Absolventi kurzu získané poznatky uplatní především v zahraničních operacích. Někteří z nich budou pokračovat v navazujícím kurzu HME Advanced, který trenčínské středisko s ohledem na náročnost materiální podpory organizuje výhradně ve svých domácích výcvikových prostorech na Slovensku.

Organizace Explosive Ordnance Disposal Centre of Excellence (EOD COE) je zastoupena 5 zeměmi, Slovenskem, Polskem, Maďarskem, Rumunskem a Českou Republikou. Kurz HME se u nás konal již podruhé. Poprvé tomu bylo v roce 2014.

Fotogalerie

Nahoru