Home page > Aktuality > RAINBOW III 2016

RAINBOW III 2016

Více než 200 mužů a žen se účastní Cvičení záchranných týmů UNPCRS
(UN Peacekeeping Capability Readiness Systém) – RAINBOW III, které probíhá ve dnech
23.– 27. 5. 2016 v areálu posádky Bechyně. Cílem cvičení je prověřit schopnosti týmu UNPRCS
ze záchranných rot 15. ženijního pluku při spolupráci s Integrovaným záchranným systémem.
 

Do cvičení jsou zapojeni příslušníci 151. ženijního praporu Bechyně, 153. ženijního praporu Olomouc, Aktivních záloh 15. ženijního pluku, SDH Bechyně, brigády Libereckého kraje SDH a studenti ČVUT oboru krizového řízení.

Po oficiálním zahájení byly pro účastníky cvičení připraveny přednášky ze zdravotní přípravy, kde si prakticky vyzkoušeli úkony první pomoci, především zajištění dýchacích cest, zástavu krvácení nebo kardiopulmonální resuscitaci (KPR). V odpoledních hodinách byli účastníci rozděleni do jednotlivých skupin, s cílem stmelit kolektiv při závodu, v kterém plnili nejrůznější úkoly a zdolávali připravené překážky jako transport raněného, průchod přes minové pole, přemisťování břemene, hod granátem na cíl, poskytnutí první pomoci nebo stanoviště pod názvem „uprchlíci“.

Fotogalerie

Nahoru