Home page > Aktuality > Příprava řídících ženijních prací

Příprava řídících ženijních prací

Ve dnech 9. – 10. 6. 2020 proběhlo u vybraných příslušníků 153. ženijního praporu zaměstnání s cvičnou ženijní municí. Obecně se jedná o výcvik, který slouží ke zdokonalení a udržení schopností cvičících v problematice trhavin a ničení, popřípadě prověření jejich připravenosti k ostrému výcviku.

Cvičící byli rozděleni do skupin, přičemž u každé byl určen její řídící. Každá skupina měla za úkol vytvořit jiný druh elektrické roznětové sítě. Veškerá činnost včetně proměření sítě a následného odpalu byla totožná jako při „ostrém“ zaměstnání.

Cílem zaměstnání prvního dne bylo zdokonalit příslušníky v řízení a provádění činnosti v rámci trhavin a ničení, procvičení zřizování roznětových sítí a upevnit návyky v oblasti dodržování bezpečnostních opatření. „Základní pravidlo při výcviku s cvičnou municí je, že se s ní zachází naprosto stejně jako s ostrou, tím se u vojáků prohlubují dovednosti, které následně využijí s ostrou municí na trhací jámě.  Jakékoliv dopuštění se chyby může mít fatální následky“. Dodal řídící zaměstnání poručík Marek Hurta.

Druhý den byl skupinám vydán nový úkol, a to provedení průzkumu určitého objektu a zpracování plánu ničení, včetně kalkulací a rozpočtu potřebné munice a materiálu.

Fotogalerie

Nahoru