Home page > Aktuality > Od zdravotního bratra až po řidiče tatry

Od zdravotního bratra až po řidiče tatry

Je mu 35 let, v civilu pracoval jako zdravotní bratr a ve středu 10. 6. poprvé nastoupil na svoji novou pozici u 15. ženijního pluku v posádce Bechyně. Za sebou má desátník Jakub Chrt z vojenské kariéry pouze Základní kurz ve Vyškově, který byl kvůli koronaviru zkrácen na 6 týdnů. „ Na druhou stranu jsme tam byli celou dobu v jednom kuse. Výcvik byl převážně zaměřený na teorii s tím, že praktické dovednosti si musíme dopilovat u svých mateřských útvarů,“ prozradil Chrt. V současné době zastává pozici staršího řidiče družstva sklápěčů ženijní strojní čety 2. roty všeobecné ženijní podpory 152. ženijního praporu.

Na nová místa nastoupilo u 15. ženijního pluku celkem 41 vojáků. Převážně obsadili základní funkce, jako je řidič či ženista v hodnostech svobodníka a desátníka. Hned od rána na ně čekala celá řada mandatorních školení. Ta zahrnovala informace od ekonomického, personálního oddělení, bezpečnostní pokyny a spoustu dalších důležitých věcí. „ Měl jsem ze začátku trochu strach, jestli se v tom neztratím, ale nakonec to bylo v pohodě,“ dodal desátník. Jeho největším očekáváním je získání nových znalostí a zkušeností. Počítá také s kariérním růstem i proto, že v civilu získal titul bakaláře.

„ Každý voják má v AČR možnost zvyšovat svoji kvalifikaci absolvováním odborných kurzů. Ruku v ruce s rozšiřováním kvalifikace potom jde i kariérový růst. To je také jeden z důvodů, proč občané do armády vstupují. Velkou motivací jsou samozřejmě i náborové příspěvky. Ty jsou přiznávány uchazečům, kteří nastupují na služební místa se specifickými požadavky. Zde mohu jako příklad uvést držitele řidičského oprávnění skupiny „C“, nebo uchazeče vyučené v oboru kuchař – číšník, „uvedla zastupující náčelnice personálního oddělení kapitánka Jana Špániková.

Na nové příslušníky 15. ženijního pluku v současné době čeká tzv. Doškolovací intenzivní výcvik. Ten je organizovaný samostatně jednotlivými prapory, který se při něm zaměřují převážně na praktickou část a potřebné schopnosti využívané přímo u jednotlivých útvarů.

„ V pěti dnech pro ně máme připravenou rozehru se vším všudy. Obsahuje například bojové drily, stavění přístřešků, zdravotní přesun raněných, stavbu hatí, pokládání min a samozřejmě všechno budou provádět se zbraněmi,“ upřesnil náplň Doškolovacího intenzivního kurzu pro svých 11 nováčků vrchní praporčík 152. ženijního praporu praporčík Libor Novobilský.

„ Všichni noví vojáci jsou do konce června ve zkušební době. To znamená, že i tento kurz může prověřit jejich předpoklady proto, stát se plnohodnotným příslušníkem 15. ženijního pluku. Samozřejmě i pro nováčky to znamená, že pokud v této lhůtě dojdou k závěru, že vojenská kariéra není pro ně nejvhodnější, mohou ihned bez problému ukončit služební poměr,“ doplnila kapitánka Špániková.

Další nové rekruty očekává 15. ženijní pluk až v polovině října.

Fotogalerie

Nahoru