Home page > Aktuality > Bývalý muniční areál ve Vrběticích je oplocen, střežení převezmou Vojenské lesy a statky

Bývalý muniční areál ve Vrběticích je oplocen, střežení převezmou Vojenské lesy a statky

Příslušníci Armády České republiky a pracovníci státního podniku Vojenské lesy a statky dnes dokončili oplocení muničního areálu ve Vrběticích. Vojáci tak budou moci předat střežení areálu Divizi ostrahy a služeb státního podniku.

Symbolického dokončení plotu se společně starosty okolních obcí zúčastnili zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálporučík František Malenínský a ředitel státního podniku Vojenské lesy a statky Josef Vojáček.

S výstavbou oplocení začali v posledních dnech loňského roku a původně jej měli dokončit až na konci ledna. Za tu dobu bylo vystavěno celkem 13 km oplocení a opraveno 2,5 kilometrů stávajícího plotu. Vedle oplocení vojáci rovněž upravili 7 km polních cest a provedli asanaci 60 hektarů území do hloubky 50 cm v určených lokalitách Vrbětice, Haluzice a částečně Lipová. Tyto pozemky budou moci jejich majitelé opět užívat.

„Děkuji všem vojákům i pracovníkům Vojenských lesů a statků, kteří se na stavbě oplocení podíleli. Náročný úkol v obtížných terénních i klimatických podmínkách zvládli s několikadenním předstihem. I tento pomyslný milník je dalším dokladem toho, že resort obrany dělá pro řešení situace ve vrbětickém muničním areálu maximum,“ vzkázal ministr obrany Martin Stropnický.

Výstavbou oplocení jsme také zmenšili bezpečnostní perimetr, abychom umožnili místním obyvatelům návrat do polností, které jsme asanovali. Asanovali jsme 60 hektarů hlavně luk a polí tak, aby jejich majitelé mohli od jara do těchto prostorů, poznamenal zástupce náčelníka Generálního štábu Armády ČR generálporučík František Malenínský.

Kilometr od epicentra

Oplocení se stavělo nejméně kilometr od epicentra v místech, které bylo vyznačené červenobílou policejní páskou. Vlastnímu osazení oplocení předcházela pyrotechnická očista a odstranění náletového porostu. Vojákům v přístupném terénu pomáhali pracovníci Vojenských lesů a statků s technikou, např. k zatloukání kůlů využili traktor s bucharem a čištění od vykácených dřevin zajistil traktor s drtičem.

V nepřístupném terénu pak museli ženisté kůly nejen vynosit, ale i zatloukat ručně. „Z celkové délky se jednalo asi o jeden kilometr, kdy nám dal terén zabrat,“ konstatuje kapitán Ján Schneider, velitel skupiny ženistů ve Vrběticích, kterou tvořili vojáci ze 151. ženijního praporu Bechyně a 153. ženijního praporu Olomouc. „Ale úkol jsme zvládli a poslední kůl s číslem 2 880 jsme dokonce umístnili několik dní dřív oproti plánu,“ dodal.

Armáda střežila areál více než rok

Do ostrahy muničního areálu ve Vrběticích se vojáci zapojili krátce po explozi, od 11. listopadu 2014. Za tu dobu se zde vystřídalo cca 6 350 vojáků (denně se průměrně jednalo o 186 osob). Podíleli se jak na vlastní ostraze vnějšího perimetru, tak na pyrotechnických prohlídkách, sanaci pozemků či vyskladnění nevybuchlé munice.

Armádní hlídky doposud střeží 29 stanovišť a úseků. Pokud půjde vše podle plánu, převezme 3. února střežení celého areálu státní podnik Vojenské lesy a statky. Práci jim usnadní i technika, např. drony a kamery.

Nový způsob zajištění ostrahy má vedle uvolnění vojáků pro plnění závazků Armády ČR i značný finanční přínos. Zatímco roční náklady na zabezpečení střežení areálu vojáky Armády České republiky činily 144 milionů Kč, státnímu podniku bude postačovat jen 12 milionů. Náklady na vybudování nového systému střežení, včetně oplocení, přitom vyšly na 19 milionů Kč.


Základní informace o výstavbě oplocení:

  • obnova stávajícího oplocení v délce 2,5 km
  • výstavba nového oplocení v délce 13 km
  • úprava polních cest v délce 7 km
  • vyrobeno a zatlučeno více než 2 880 ks kůlů
  • připevněno více než 2 000 ks latí
  • připevněno více než 10 km pletiva
  • na všech pracích se podílelo kolem 70 příslušníků Armády České republiky a 24 zaměstnanců Vojenských lesů a statků.

 

Autor: Viktor Meca, Jana Deckerová Foto: Marta Kopecká, Jan Kouba

Fotogalerie

Nahoru