Úvodní stránka > Aktuality > Brdy budou přístupnější - ženisté zlikvidovali 9 848 kusů munice

Brdy budou přístupnější - ženisté zlikvidovali 9 848 kusů munice

Vojáci Odřadu pyrotechnické očisty 15. ženijního pluku dokončili pyrotechnickou asanaci CHKO Brdy, kterou prováděli od roku 2012. Prošli území o rozloze 12 703 hektarů a nalezli téměř 10 000 kusů nevybuchlé munice.

V lednu 2016 došlo ke zrušení vojenského újezdu Brdy, na jehož místě vznikla Chráněná krajinná oblast. Aby tento prostor mohl být po několika desítkách let opět užíván civilním obyvatelstvem, bylo nutné provést pyrotechnickou asanaci území a přijmout opatření k zamezení běžné dostupnosti munice na povrchu. To měli na starosti na čtyři desítky příslušníků Odřadu pyrotechnické očisty 15. ženijního pluku. Denně prošli 15 až 20 hektarů v závoslosti na terénu, četnosti nálezů nabo počasí.

Na některých místech museli prohledávat prostor až do 30 centimetrové hloubky

Pro provedení očisty zrušeného vojenského újezdu Brdy vojáci 15. ženijního pluku využili metodu povrchového sběru munice, kdy v rojnicích za odborného dohledu pyrotechnika systematicky prováděli vizuální kontrolu povrchu terénu. Ve vytipovaných prostorech, zejména na střelnicích a dopadových plochách, prováděli takzvaný hloubkový pyrotechnický průzkum, při němž využívali detektory kovů a místo prohledávali až do 30 centimetrové hloubky.

„Pyrotechnik má k sobě pomocníka, který funguje jako odkrývač detekovaného předmětu. V mnoha případech to byl kus drátu, podkova či plechovka, kterých zde zůstaly po vojácích nepočítaně., ale také nevybuchlá munice, které bylo nalezeno 9 848 kusů,“ vysvětluje jeden z pyrotechniků a dodává: „Z velké části jsme nalézali munici z doby poválečné, kterou používaly armády bývalé Varšavské smlouvy. Nejběžněji se jednalo o dělostřeleckou, raketovou a tankovou munici, ale byla nalezena i německá munice z 2. světové války.“

Cílové dopadové plochy a neprůchodný terén

V CHKO Brdy jsou ovšem nadále lokality, kde nebylo možné pyrotechnický průzkum provést. Na základě pyrotechnického průzkumu bylo vydefinováno 6 cílových dopadových ploch, do kterých bylo třeba vzhledem k vysoké kontaminaci nevybuchlé munice či jiných muničních elementů trvale zákazat vstup. Jedná se o Posádkové cvičiště Jince a ochranné pásmo posádkového cvičiště Jince, cílové dopadové plochy Jordán a Tok, prostor bývalé pěchotní střelnice Kolvín, prostory Padrťských rybníků a oblast Přední a Zadní Bahna.

Mimo tyto prostory se v oblasti nachází další těžko přístupné plochy, jako skály, vodní plochy, močály, bahniska, strže zalesněné po náletu, lesní školky apod., které nebylo možné v současné době vyčistit právě z důvodu ztížené přístupnosti.

O tom, že Brdy budou přístupnější informovala i Česka Televize:
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/2312713-brdy-budou-pristupnejsi...

 

Fotogalerie

Nahoru