Home page > Aktuality > Bechyňští záložníci trénovali stavbu mostů, které pomáhají při povodních

Bechyňští záložníci trénovali stavbu mostů, které pomáhají při povodních

Příslušníci Aktivní zálohy 15. ženijního pluku absolvovali ve dnech 16. až 20. dubna nepřetržitý vojenský výcvik. V rámci něj si záložníci ve středisku Státních hmotných rezerv Soběslav (SSHR) prakticky procvičili dovednosti a návyky v přesném plnění úkolů při stavbě provizorních mostů. Konkrétně se jednalo o mostovou soupravu MS – 21 a těžkou mostovou soupravu TMS.

Mostové soupravy se využívají v případě vyhlášení krizových stavů, konkrétně v době povodní, kdy dojde k poškození či stržení stálých mostů, nebo v případě, kdy je potřeba vybudovat provizorní nouzové přemostění vodního toku.

„Co se týká stavby TMS, zvolili jsme jednopatrovou dvoustěnnou variantu, konkrétně projekt, který již byl využit ve Středoafrické republice. Tam dva naši kolegové ve spolupráci s italskou ženijní jednotkou tento most stavěli,“ uvádí nadporučík Jan Holub, instruktor výcviku a dodává. „Výhodou je také to, že ke stavbě nepotřebujeme těžkou mechanizaci. Tento jednopatrový most se dá postavit ručně, což momentálně chlapi dělají. Díky tomu si postup a jednotlivé činnosti lépe zapamatují, než kdyby to za ně tahal jeřáb nebo jiný manipulační prostředek.“

Jednotky, které pomáhají v případě krizových stavů

Záložníky v rámci výcviku čekala střelba z pistole vzor 82, výcvik řidičů, pěší přesun podle mapy v rámci topografické přípravy a především již zmíněná stavba mostních provizorií MS-21 a TMS, kterou prováděli v Soběslavi.

 „TMS si můžeme imaginárně přirovnat ke skládačce Merkur. Jednotlivé díly spojujeme různými druhy šroubů, s tím rozdílem, že ty díly jsou o poznání větší. Jde to velmi dobře, všichni jsme mile překvapeni,“ říká s úsměvem záložník četař Petr Maun a dodává: „V našich řadách máme lidi, kteří jsou z oboru. V civilu jsou to hasiči, záchranáři, lezci a mají k tomu velmi blízko.“

Jednotky Aktivní zálohy hrají důležitou roli při krizových stavech vojenského i nevojenského charakteru. Mohou být nasazeny při živelních pohromách, jako byly povodně, nebo pro plnění úkolů ženijní podpory na území České republiky i mimo ni.


Most Anežky České ve Středoafrické republice:

  • Most napomohl ke zlepšení životních podmínek obyvatel v hlavním městě Středoafrické republiky Bangui, kde byl během konfliktu zničen původní most přes vodní kanál, který zajišťoval pohyb obyvatel a přepravu nákladů mezi jednotlivými městskými obvody v hlavním městě.
  • Těžkou mostovou soupravu o délce 24 metrů poskytla Správa státních hmotných rezerv Soběslav.
  • Rozložený most měl přes 1700 dílů.
  • Česká republika poskytla mostovou soupravu do Středoafrické republiky formou humanitárního daru.

Fotogalerie

Nahoru