Home page > Aktivní záloha

Aktivní záloha

V souladu s Koncepcí výstavby Armády ČR byly k 3. červenci 2016 u 15. ženijního pluku vytvořeny tři jednotky aktivní zálohy (dále jen AZ): záchranná rota AZ (od 1. 1. 2020 u 151. ženijního praporu v Bechyni), pontonová rota AZ (od 1. 1. 2020 u 152. ženijního praporu v Bechyni) a záchranná rota AZ (od 1. 1. 2020 u 153. ženijního praporu v Olomouci). V rámci reorganizace se od roku 2020 příslušníci AZ zařadili i na štábní pozice přímo u 15. ženijního pluku. Příslušníci aktivní zálohy jsou využíváni k doplnění mírových počtů příslušníků 15. ženijního pluku pro plnění úkolů ženijní podpory na území České republiky, případně i mimo ně. S jednotkami ženijních praporů se proto účastní výcviku včetně mezinárodních cvičení a také reprezentačních akcí AČR na veřejnosti.

Podrobnější informace k jednotlivým rotám AZ najdete na stránkách 151., 152. a 153. ženijního praporu.

Struktura záchranné roty AZ 151. ženijního praporu:

Struktura pontonové roty AZ 152. ženijního praporu:

Struktura záchranné roty AZ 153. ženijního praporu:

Nahoru